Homocistein

OPIS:
Homocistein je neproteinska aminokiselina. Ukupni homocistein predstavlja sumu svih oblika homocisteina. Povižena koncentracija homocisteina upučuje na povećani rizik za razvitak cardiovaskularne bolesti. Višak homociteina može uzrokovati mikrooštečenja arterija što može rezultirati upalom i formacijom ugruška. Povišene vrijednosti homociteina su povezane s Alzheimerovom bolešću i osteoporozom.

ODREĐIVANJE:
Metoda određivanja: Enzimatska metoda. Uzorak za analizu je serum. Uzorak se odmah nakon vađenja mora staviti na led i ostaviti da se krv koagulira. Nakon centrifugiranja odvojiti serum od koaguluma. Uzorak je stabilan 2 tjedna na 2-8°C, 8 mjeseci na -20°C.

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

20.00 (150.69 kn)