Helicobacter pylori – u stolici

OPIS:
Helicobacter pylori je povezan s raznim gastrointestinalnim bolestima. U razvijenim državama, infekcija H. pylori je 50% populacije. Postoje invazivnne i neinvazivne metode dokazivanja infekcije H.pylori. Pod neinvazivne metode spada dokaz antigena u serumu, stolici i izdisajni test.

ODREĐIVANJE:
Metoda određivanja: Brzi kvalitativni imunokemijski test. Uzorak za analizu je feces. Uzorak je stabilan 3 dana na 2-8°C.

NALAZ:

Referentni interval: negativno

15.00