Helicobacter pylori – protutijela u serumu

OPIS:
Helicobacter pylor je povezan s raznim gastrointestinalnim bolestima. U razvijenim državama, infekcija H. pylori je 50% populacije. Postoje invazivnne i neinvazivne metode dokazivanja infekcije H.pylori. Pod neinvazivne metode spada dokaz antigena u serumu, stolici i izdisajni test.

ODREĐIVANJE:
Metoda određivanja: Kvalitativni imunokemijski brzi test. Uzorak za analizu je serum ili plazma. Uzorci su stabilni 8 sati na 9-30°C, 7 dana na 2-8°C, na duži period na -20°C.

NALAZ:
Referentni interval: negativan

15.00