Feritin

OPIS:
Feritin je protein molekularne mase od oko 440 000 daltona (ovisno o sadržaju željeza). Sastoji se iz 24 identične podjedinice. U centru feritina nalazi se željezo okruženo s proteinskim subjedinicama (apoferitin). Feritin sadrži više 2000 do 4500 atoma željeza u obliku ferihidroksid fosfata. Feritin je protein koji pohranjuje željezo. Feritin nije samo važan parametar za dijagnozu anemije zbog manjka (deficita) željeza već i za prepoznavanje hemokromatoze. Također feritinu se pripisuje i značaj kao tumorski biljeg. Poznto je da postoji oko 20 izoferitina. Bazični izoferitini su bogati željezom i uglavnom se nalaze u jetri, slezeni i koštanoj srži. Kiseli izoferitini su siromašni željezom i nalaze se u placenti, srcu i stanicama tumora. Razina serumskog feritina je direktno proporcinalna količini uskladišetenog u organizmu. Feritin služi kao jedno skladište željeza u obliku koji se lako prema potrebi organizma može mobilizirati. Feritin se nalazi u jetri, slezeni i koštanoj srži, a u vrlo malim količinama u krvi. Količina feritina u krvi može pomoći pri procjeni koliko je u organizmu željeza pohranjeno.

ODREĐIVANJE:
Metoda određivanja: CMIA. Uzorak: serum ili plazma (EDTA ili heparin). Stabilnost uzorka je 7 dana na 2-8°C, 12 mjeseci na -10°C ili na nižoj temperaturi.

KLINIČKI ZNAČAJ:
Određivanja feritina prvenstveno se koristi u dijagnostici poremećaja metabolizma željeza. Međutim, u posljednje vrijeme feritin se koristi i kao tumorski marker. Povišena vrijednost feritina kod malignih procesa je najvjerojatnije zbog nekroze stanica, blokade eritropoeze ili direktnog stvaranja u tkivima tumora.

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
Davaoci krvi Malnutricija Operativni zahvati Peritonealna dijaliza (ambulantno) Starija dob Trudnoća
Povišene vrijednosti:
Alkoholizam – alkoholičari Fizički napor (npr. maratonci) Lipemija Menopauza Mutnoća Položaj tijela: Kod pacijenta koji stoji ili ruku drži okomito u odnosu na tijelo vrijednosti feritina su više za 10% u odnosu na pacijenta u ležećem položaju. Pušenje Uzimanje velikih količina mesa Varijacija iz dana u dan kod muškaraca 13.9 mikro g/L i 25.8 mikro g/L kod žena za vrijeme menstruacije

UTJECAJ LIJEKOVA:
Smanjene vrijednosti:
Biološki smanjene vrijednosti: propiltiouracil, tiamazol (methimazole), deferoksamin
Povećane vrijednosti:
Biološki povećane vrijednosti: feri-hidroksi polimaltozni kompleks (Ferro Lek), fero-sulfat, željezo dekstran kompleks, oralni kontraceptivi, teofilin

NALAZ:
Referentni raspon ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

14.00