Diabetes Sensor

OPIS:
Genetskim testiranjem se utvrđuje urođeni rizik za razvoj dijabetesa tipa 2. Analiziraju se relevantni geni koji mogu povisiti rizik za razvoj dijabetesa tipa2. Ako ova genetska analiza pokaže da imate povećan rizik za razvoj bolesti tada je vrlo važno da se pridržavate preventivnih mjera koje će biti navedene u rezultatu ispitivanja. Uz to ovom analizom će se odrediti efikasnost određenih lijekova koji se koriste kod liječenja dijabetesa tipa 2.

303.00