CK-MB

OPIS:
CK-MB je u serumu prisutan u niskim koncentracijama, njegova vrijednost se povećava nakon akutnog infarkta miokarda. U rijetkim slučajevima je povišen kod mišićnog oštečenja.

ODREĐIVANJE:
CK-MB se pdređuje kinetičkom UV metodom. Uzorak za analizu je serum ili plazma. Stabilnost uzorka je 7 dana na 2°C do 8°C.

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

26.00