CK (kreatin kinaza)

OPIS:
Kreatin kinaza je stanični enzim. CK ima najviše u skeletnim mišićima, srčanom mišiću i mozgu. Zbog toga je dijagnostička važnost određivanja akivnosti CK prije svega u bolestima muskulature, srca i mozga. Kod zdravih ljudi porast CK bilježi se kod jačih udaraca i ozljeda, te intramuskularnih injekcija. CK je visoka kod progresivne muskularne distrofije, polimiozitisa, dermatitisa akutne mioglobinurije te kod težih fizičkih napora. Za dijagnostiku je najvađniji porast aktivnosti kreatin kinaze u serumu kod infarkta miokarda.

ODREĐIVANJE:
Kreatin kinaza se određuje UV metodom po IFCC-u. Uzorak za analizu je serum ili plazma (heparin, EDTA). Uzorak je stabilan 7 dana na +4 °C, 24 sata na sobnoj temperaturi.

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

3.00