CHE (kolinesteraza)

OPIS:
Aktivnost kolinesteraze u plazmi potječe pretežno od enzima koji se sintentizira u jetri. Stvarna fiziološka funkcija kolinesteraze je za sada nepoznata. U dijagnostičke svrhe aktivnost kolinesteraze u serumu prvenstveno se određuje kod jetrenih oboljenja, sumnje na trovanje pesticidima i kod atipičnog oblika enzima.

ODREĐIVANJE:
Kolinesteraza se određuje kinetičkom metodom s butiriltiokolinom. Uzorak za analizu je serum ili heparizirana plazma. Uzorak za analizu ne smije biti hemolitičan. Stabilnost uzorka je 7 dana na 2°C-8°C.

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalzu.

10.00