CA 15-3

OPIS:
CA 15-3 – Uzorak
Serum, plazma, likvor, pleura, ascites
Krv se uzima u epruvetu s podtlakom (vacutube) s crvenim čepom bez aditiva ili u epruvetu s podtlakom u kojoj se nalazi gel ili u epruvetu s podtlakom (vacutube) s zelenim čepom (Li-heparinat) ili ljubičastim čepom (EDTA). Postojanost uzorka (serum, plazma) na -20°C je 3 mjeseca, na 4 – 8°C je 7 dana.

Karcinom antigen (CA 15-3) je tumorski antigen koji je specifičan za rak dojke. CA 15-3 dobio je ime po antigenu koji se identificira monoklonskim antitijelom 115D8 i DF3 (“15” – označava 115D8 “hvatajuće antijelo” a “3” se odnosi na DF3 označeno antitijelo). Međutim, kao i ostali tumorski markeri Ca 15-3 može biti povišen i kod velikog broja patoloških stanja u abdomenu te kod oboljelih od raka pluća. Normalne vrijednosti CA 15-3 su do 30 U/ml. Povišene vrijednosti CA 15-3 nemaju značaj u otkrivanju novooboljelih od raka dojke. Općenito, CA 15-3 koristan je kao tumorski marker u praćenju bolesnika liječenih od raka dojke s obzirom da njegovo povišenje nakon liječenja u velikom postotku upućuje na pojavu recidiva bolesti daleko prije nego što to postane klinički evidentno.
Povećanje vrijednosti CA 15-3 korelira s progresijom bolesti, a smanjenje s djelomičnim ili potpunim odgovorom na terapiju.
CA 15-3 test nije pogodan i ne preporučuje se za probir (screening) ispitivanja ili postavljanje dijagnoze.

ODREĐIVANJE:
Preporučena metoda Hrvatske komore medicinskih biokemičara:
Analit/pretraga: Karcinom antigen (CA 15-3)
Uzorak: Serum
Mjerne jedinice: kIU/L

Metoda izbora određivanja je imunometrijska metoda.
RIA
ELISA
ECLIA

KLINIČKI ZNAČAJ:
CA 15-3 nije dovoljno osjetljiv i specifičan test za detekciju karcinoma dojke. Svako povećanje CA 15-3 može potjecati i od drugih uzroka. Negativna vrijednost odnosno vrijednost u referentnom rasponu za CA 15-3 ne potvrđuje nepostojanje karcinoma. Karcinom može biti prisutan a da do povećanja vrijednosti CA 15-3 dođe tek kada karcinom već uznapreduje.
Preporuka je da se test koristi nakon što je već karcinom dojke dijagnosticiran.
Razinu CA 15-3 ne treba određivati odmah nakon početka terapije, već treba počekati nekoliko tjedana i tek onda treba početi pratiti razinu tumorskog biljega.
Ca 15-3 povećan je u oko 30% žena s lokaliziranim karcinomom dojke. Od njih oko 75% pripada invanzivnim karcinomima dojke (karcinom koji metastazira ili se širi na druge organe). Karcinom antigen CA 15-3 također može biti povišen kod zdravih osoba ali i u osoba s drugim karcinomima kao npr kod kolorektalnog karcinoma i benignih bolesti dojki.
Određivanje Ca 15-3 testa može se zahtjevati uz ostale testove kao što su receptori estrogena i progesterona, te Her2/neu i BRCA-1 i BRCA-2.

Ako je nađeno povećanje razine CA 15-3, onda je preporuka da se u određenim vremenskim intervalima određuje koncentracija CA 15-3 u cilju praćenja tijeka bolesti. i/ili otkrivanja recidiva bolesti. U ranom stadiju bolesti najčešće povećane vrijednosti se ne mogu naći. U načelu visoke vrijednosti CA 15-3 dobivaju se već kod uznapredovalog karcinoma dojke. Porast razine CA 15-3 korelira s povećavanjem mase karcinoma. Najviše vrijednosti CA 15-3 nalaze se kada je već došlo do metastaza u kosti i/ili u jetru.
Srednje ili značajno povećanje CA 15-3 dobivaju se također i kod različitih bolesti uključujući karcinoma jetre i pankreasa, ciroze i benignih poremećaja u dojci. Kod jednog određenog broja zdravih ljudi mogu se također dobiti povišene vrijednosti CA 15-3, ali kod ovakovih osoba karakteristično je da vrijednosti su povišene ali su stabilne – nema nekih promjena.
Mjerenje razine CA 15-3 najkorisnije je za praćenje tijeka liječenja kod žena s karcinomom dojke, osobito kad je riječ o uznapredovaloj bolesti.
Karcinomi pluća, jajnika i prostate također mogu uzrokovati povišenje ovog biljega, a isto tako i nekarcinomska stanja poput dobroćudnih bolesti jajnika i dojke, endometrioza, upalna bolest zdjelice i hepatitis. Trudnoća i dojenje također su povezane s povišenim vrijednostima ovog biljega.
Vrijednost CA 15-3 >30 U/ml za mnoge bolesnike znači lošu prognozu ili/i neotkrivena mjesta metastaza.
Vrijednost CA 15-3 > 50 U/ml jasno upućuje na bolest s metastaskim stupnjem.

1) Fiziolške promjene u koncentraciji CA 15-3 u serumu (plazmi)
2) Patološke promjene u koncentraciji CA 15-3 u serumu (plazmi)
A) Povećane vrijednosti koncentracije CA 15-3 u serumu (plazmi) kod:
Akutni hepatitis B / Bilijarna ciroza jetre nespecificirana / Karcinom bubrežnih stanica / Karcinom in situ dojke / Karcinom prostate (3) / Kolorektalni karcinom / Kronični aktivni hepatitis / Novotvorina, muški genitourinarni trakt / Novotvorina, ženski genitourinarni trakt / Zloćudna novotvorina dojke / Zloćudna novotvorina gušterače, karcinom pankreasa, karcinom gušterače / Zloćudna novotvorina jetre, karcinom jetre, rak jetrenih stanica / Zloćudna novotvorina ovarija (Karcinom jajnika) / Zloćudna novotvorina pluća, karcinom pluća / Zloćudna novotvorina želuca, karcinom želuca, gastrični rak
B) Smanjene vrijednosti koncentracije CA 15-3 u serumu (plazmi) kod:

RIZIČNI ČIMBENICI:
Povišene vrijednosti:
Transplantacija jetre
Hemodijaliza
Transplantacija bubrega
Trudnoća

NALAZ:
Referentni raspon (ovisno o metodi):
Muškarci i žene: manje od 25 kIU/L (manje od 25 U/ml)

Faktor konverzije: U/ml x 1 = kIU/L
Faktor konverzije (SI – Konv): kIU/L x = U/ml
1 U = 0.8 ng glikoproteina

15.00