CA 125

OPIS:
CA 125 – Uzorak
Serum, plazma, likvor

Krv se uzima u epruvetu s podtlakom (vacutube) s crvenim čepom bez aditiva ili u epruvetu s podtlakom u kojoj se nalazi gel ili u epruvetu s podtlakom (vacutube) s zelenim čepom (Li-heparinat). ili ljubičastim čepom (EDTA). Postojanost uzorka (serum, plazma) na -20°C je 3 mjeseca, na 4 – 8°C je 5 dana te na 15 – 25°C je 3 dana.

Karcinom antigen 125 (CA 125) po svojoj strukturi je glikoprotein molekularne mase oko 200 000 daltona. Proizvode ga mnoge stanice, uključujući stanice karcinoma jajnika. Pronađen je u tkivu fetusa i epitelu bronha i bronhiola zdravih osoba. Povišene vrijednosti nađene su u serumu i cervikalnom sekretu trudnica, a normlan je sastojak amnionske tekućine. Karcinom antigen 125 prisutan je u 80% nemucinoznih (??) karcinoma jajnika.

ODREĐIVANJE:
Preporučena metoda Hrvatske komore medicinskih biokemičara:
Analit/pretraga: Karcinom antigen 125 (CEA 125)
Uzorak: Serum
Mjerne jedinice: kIU/L
Metoda izbora određivanja je imunometrijska metoda.
RIA
ELISA
ECLIA

KLINIČKI ZNAČAJ:
CA-125 je serumski biljeg epitelnih tumora jajnika. Normalna je razina CA-125 u serumu do 35 U/ml. No, povišenje razine CA-125 nije specifično samo za epitelni rak jajnika nego su njegove vrijednosti povišene i kod drugih patoloških stanja.
CA 125 se prvenstveno koristi za odluke o liječenju karcinoma jajnika, praćenje terapijskog uspjeha te kontrole nakon završenog liječenja. Njegovo povišenje kod osoba s karcinomom jajnika često prati klinički tijek bolesti. Nakon kirurškog liječenja ili kemoterapije njegova razina se podudara s odgovorom na terapiju. Zbog toga je nadmoćan u odnosu na druge tumorske markere kao što je CEA.
CA 125 povišen je i u drugim zloćudnim bolestima uključujući karcinom endometrija, gušterače, dojke, pluća i debelog crijeva te za vrijeme menstruacije, trudnoće, endometrioze i drugih dobroćudnih ginekoloških i neginekoloških stanja.
Obzirom na osjetljivost i specifičnost CA 125 nije pogodan za screening u ranom otkrivanju karcinoma jajnika. Kod žena mlađih od 45 godina povišene vrijednosti CA-125 u više od 95 posto slučajeva posljedica su drugih patoloških stanja i nemaju nikakvo dijagnostičko značenje u otkrivanju raka jajnika.
CA-125 znatno je povišen kod svih oboljelih od uznapredovalog raka jajnika. Te vrijednosti imaju veliko značenje u praćenju oboljelih. Ako se nakon provedene terapije vrijednosti CA-125 snize na normalnu (ispod 35 U/ml), to ne znači i konačno izlječenje. Oko 50 posto liječenih od raka jajnika s normalnim vrijednostima CA-125 ima najvjerojatnije rezidualnu (ostatnu) bolest. Vrijednosti CA-125 uglavnom nisu povišene ako je rezidualni tumor manji od 2 cm, ali u oko 30 posto bolesnica CA-125 ima normalnu vrijednost s tumorom većim od 2 cm. Unatoč svemu, CA-125 ipak ima značenje u prognozi bolesti. Ako se nakon korektna kirurškog zahvata i tri ciklusa kemoterapije CA-125 snizi na normalnu razinu, bolesnice imaju puno veću šansu za preživljenjem nego one kod kojih polagano dolazi do pada vrijednosti CA-125.
CA-125 ima veliko značenje u praćenju liječenih od raka jajnika.
Određivanje testa CA 125 treba se tražiti prije početka terapije kako bi se dobila bazna (osnovna ) vrijednost koja će se kasnije uspoređivati s dobivenim vrijednostima u određenim intervalima tijekom terapije. Redovite tromjesečne kontrole nakon liječenja obvezno uključuju mjerenje razine CA-125 (kvartalno u prvoj i drugoj godini nakon operacije i dva puta godišnje kasnije) kako bi se mogao otkriti eventualni recidiv bolesti.
Sniženje koncentracija CA 125 za vrijeme terapije znak je da je karcinom odgovorio na terapiju. Međutim, ako je koncentracija CA 125 ostala povišena i nakon završene terapije, znak je da je došlo do recidiva bolesti.

1) Fiziolške promjene u koncentraciji CA 125 u serumu (plazmi)
2) Patološke promjene u koncentraciji CA 125 u serumu (plazmi)
A) Povećane vrijednosti koncentracije CA 125 u serumu (plazmi) kod:
Akutna upala gušterače, akutni pankreatitis, (lažno pozitivan nalaz) / Alkoholna ciroza / Bilijarna ciroza jetre nespecificirana / Dobroćudna novotvorina jajnika / Druge i nespecificirane ovarijske ciste / Endometrioza, nespecificirana / Hepatocelularni karcinom; Karcinom jetrenih stanica / Izvanmaternična trudnoća, nespecificirana / Karcinom bubrežnih stanica / Karcinom uterusa, zloćudna novotvorina maternice / Kronično bubrežno zatajenje , kronična bubrežna insuficijencija (lažno pozitivan nalaz / Lejomiom maternice, nespecificiran / Limfom / Maligne bolesti / Neplodnost žene, nespecificirana / Nespecificirani pobačaj / Non-Hodgkinov limfom (Ne-Hodgkinov limfom) / Opstrukcija žučnjaka / Peritonitis; upala potrbušnice / Prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) / Sistemni eritomatodni lupus (SLE) / Virusni hepatitis / Zdjelična upalna bolest žena, nespecificirana / Zloćudna novotvorevina vrata maternice (cervix) / Zloćudna novotvorina dojke / Zloćudna novotvorina gušterače, karcinom pankreasa, karcinom gušterač / Zloćudna novotvorina jetre, karcinom jetre, rak jetrenih stanica / Zloćudna novotvorina ostalih i nedovoljno definiranih sijela – Abdomen / Zloćudna novotvorina ovarija (Karcinom jajnika) / Zloćudna novotvorina pluća, karcinom pluća / Zloćudna novotvorina tijela maternice (Endometrij) / Zloćudna novotvorina vagine / Zloćudna novotvorina želuca, karcinom želuca, gastrični rak / Zloćudna novotvorina jajovoda (Fallopijeva tuba)
B) Smanjene vrijednosti koncentracije CA 125 u serumu (plazmi) kod:
Stanje nakon presadbe srca

RIZIČNI ČIMBENICI:
Povišene vrijednosti:
Human anti-mišja antitijela
Menstruacija
Menstrualni ciklus
Operativni zahvat
Porođaj
Trudnoća
Trudnoća – dvojke

UTJECAJ LIJEKOVA:

Smanjene vrijednosti:
Biološki smanjene vrijednosti:
Danazol
Kemoterapija

NALAZ:
Referentni raspon (ovisno o metodi):
Muškarci i žene: manje od 35 kIU/L (manje od 35 U/ml)
Faktor konverzije: U/ml x 1 = kIU/L
Faktor konverzije (SI – Konv): kIU/L x 1 = U/ml

15.00