Burnout Sensor

Sindrom sagorijevanja je stanje emocionalne, mentalne i fizičke iscrpljenosti uzrokovane visokim razinama produljenog stresa. Pojavljuje se kod osoba koje se osjećaju preopterećeno odgovornostima i zahtjevima što dovodi do osjećaja emocionalne iscrpljenosti. S pojavom sindroma sagorijevanja osoba gubi energiju, osjeća se bespomoćno i beznadno te gubi motivaciju u poslu koji je voljela. Dok je kontinuirani stres jedan od glavnih uzroka sindroma sagorijevanja, stres sam po sebi potpuno je drugačije stanje uma. Stres karakterizira osjećaj preplavljenosti zahtjevima i pritiscima, što se može okarakterizirati kao stanje: “Previše”.

Osobe pod stresom prihvaćaju situaciju kao privremenu i koja će se riješiti kad se određeni zadaci obave. S druge strane, sindrom sagorijevanja karakterizira se kao stanje: “Nedovoljno”, jer iscrpljuje energiju, osoba se osjeća prazno i bez motivacije. Osobama koje pate od sindroma sagorijevanja nedostaje energije i motivacije ali najvažnije, nedostaje im uvjerenje da će se situacija poboljšati u budućnosti. Genetski test „Burnout Sensor“ pruža informacije o najvažnijem genetskom faktoru za razvoj sindroma sagorijevanja-COMT genska analiza, također kroz test osoba dobiva informacije o svom ponašanju u stresnim situacijama, emocionalnoj otpornosti na negativne osjećaje, impulzivnom ponašanju te promjeni životnih navika kako bi se umanjili čimbenici stresa.

290.00