Biological Age Sensor

Starenje je biološki proces praćen brojnim promjenama na molekularnoj razini. Biološka dob ne podudara se nužno s kronološkom dobi pojedinca, a razlika je uzrokovana usporenim, odnosno ubrzanim starenjem. Zbog te činjenice biološka dob predstavlja bolji indikator općeg zdravstvenog stanja i procesa starenja od kronološke dobi. Na biološku dob svake osobe utječe dužina telomera, zaštitnih struktura na krajevima kromosoma.

Znanstvenici su identificirali gene i polimorfizme koji utječu na dužinu telomera i prema tome na biološku dob (TERT rs2242652; TERT rs2735940; BICD1 rs2630578 ; PPARG rs1801282 ). Na temelju genetskih rezultata pacijent dobiva informaciju o sposobnosti organizma za produžavanjem telomera te preventivnim mikronutrijentima (vitamin D3, vitamin E, omega 3 masne kiseline, resveratrol…) koji povoljno utječu na aktivnost telomeraze i dužinu telomera

290.00 (2,185.01 kn)