beta HCG (ukupni + beta jedinica)

OPIS:
ß-hCG – Uzorak
Serum, plazma

Krv se uzima u epruvetu s podtlakom (vacutube) s crvenim čepom bez aditiva ili u epruvetu s podtlakom u kojoj se nalazi gel ili u epruvetu s podtlakom (vacutube) s zelenim čepom (Li-heparinat). ili ljubičastim čepom (EDTA). Postojanost uzorka (serum, plazma) na -20°C je 1 godinu, na 4 – 8°C je 7 dana te na 15 – 25°C je jedan dan.

Humani korionski gonadotropin je glikoprotein kojeg stvaraju trofoblastične stanice posteljice. Sastoji se od dvije podjedinice, alfa i beta, koje su nekovalentno vezane. Alfa podjedinica strukturalno je identična podjedinici luteinizirajućeg hormona (LH), folikul stimulirajućeg hormona (FSH) kao i tiroideja stimulirajućeg hormona (TSH). Beta podjedinica imunološki je različita i karakteristična je za hCG. Povišen vrijednost hCG nalazi se u serumu trudnica, trofoblastičnim tumorima i tumorima zametnih stanica, prvenstveno u nesemionskim tumorima.
Razina HCg povezana je s veličinom tumorske mase te zbog toga ima i prognostičku vrijednost.

ODREĐIVANJE:

Preporučena metoda Hrvatske komore medicinskih biokemičara:
Analit/pretraga: Korionski gonadotropin (bhCG)
Uzorak: Serum
Mjerne jedinice: IU/L

Određivanje:
RIA,
ELISA,
ECLIA.

KLINIČKI ZNAČAJ:
Humani korionski gonadotropin je hormon trudnoće kojeg proizvodi posteljica. U zdravih žena koje nisu trudne vrijednosti su ovog hormona negativne. Međutim, hCG proizvode neki tumori jajnika koji se osobito javljaju u mladih žena, dosta su rijetki, ali većinom iznimno agresivni. Povišene vrijednosti hCG-a mogu se naći i kod oboljelih od koriokarcinoma, disgerminoma i embrionalnog karcinoma.
Test se određuje u cilju potvrde da li se radi o trudnoći ili ne ili u dijagnostici trofoblastičnih bolesti ili tumora zametnih stanica.
Određivanje hCG se koristi za praćenje uspjeha tretmana kod pacijenata s trofoblastičnim bolestima. Za vrijeme terapije pad nivoa hCG indicira odgovor karcinoma na terapiju, dok porast nivoa može indicirati negativan odgovor na terapiju. Povećanje nivoa hCG nakon završenog tretmana može ukazivati na povrat bolesti.
Određivanj hCG je naročito korisno u prepoznavanju osoba s trofoblastičnim oboljenjima, a zajedno s AFP i u otkrivanju embrionalnog karcinoma testisa: Povišene vrijdnosti hcG kod seminoma upućuje na horiokarcinom.

Nakon odstranjenja tumora operacijom očekuje se ubrzani pad koncentracije hCG. Polagani pad ili perzistirajuće vrijednosti su znak za postojanje rezidualnog tumora. Preporuka je da se koncentracija hCG za vrijeme kemoterapije određuje jednom tjedno, a u remisiji jedanput godišnje.
1) Fiziolške promjene u koncentraciji ß-hCG u serumu (plazmi)
Normalna trudnoća
2) Patološke promjene u koncentraciji ß-hCG u serumu (plazmi)
A) Povećane vrijednosti koncentracije ß-hCG u serumu (plazmi) kod:

Down-ov sindrom / Hipofiza i kraniofaringealni vod (Adenom hipofize) / Karcinom testisa, zloćudna novotvorevina sjemenika (testisa) / Kronični virusni hepatitis C / Zloćudna novotvorina posteljice / Mola hidatidoza / Placental-site Trophoblastic Tumor / Testicular Nonseminoma tumor / Testicular Seminma / Zloćudna novotvorevina vrata maternice (cervix) / Zloćudna novotvorina debelog crijeva (kolona), karcinom kolona (debelog crijeva) / Zloćudna novotvorina dojke / Zloćudna novotvorina gušterače, karcinom pankreasa, karcinom gušterače / Zloćudna novotvorina jetre, karcinom jetre, rak jetrenih stanica / Zloćudna novotvorina ovarija (Karcinom jajnika) / Zloćudna novotvorina pluća, karcinom pluća / Zloćudna novotvorina želuca, karcinom želuca, gastrični rak
B) Smanjene vrijednosti koncentracije ß-hCG u serumu (plazmi) kod:

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
Postpartum (nakon porođaja)
Pušenje
Rasa (kod bijelaca niže vrijednosti nego kod crnkinja i hispanics)
Povišene vrijednosti:
Ako se puna krv drži na sobnoj temperaturi:
10% za 48 sati,
10 – 20% nakon 72 sata,
15 – 40% nakon 5 dana .
Izlaganje uzoraka na temperaturu od 56°C
Menopauza
Puder za rukavice
b-korionik gonadotropin

UTJECAJ LIJEKOVA:
Smanjene vrijednosti:
Biološki smanjene vrijednosti: epostane, mifepristone, octreotide

NALAZ:
Referentni raspon(ovisno o metodi, spolu i dobi):
Muškarci i žene u premenopauzi: ina: /L ( 45 godina: U/L)
Žene, 4 IU/L ( 45 godina: 10 IU/L)

Faktor konverzije (Konv – SI): 1
Faktor konverzije (SI – Konv): 1

20.00