AST (aspartat aminotransferaza)

OPIS:
AST katalizira reverzibilnu reakciju transaminacije između L-spartata i alfa-oksoglutarata. Piridoksal-5-fosfat (P-5-P) je prostetička skupina AST. Enzim je lokaliziran u citoplazmi i mitohondrijima stanica jetre, srčanog mišića i skeletnih mišića. Katalitička koncentracija AST mjeri se u serumu bolesnika s oštećenjem srca i jetre.

ODREĐIVANJE:
Uzorak: Serum, plazma(heparin). Postojanost uzorka je 4 dana ako se čuva na 20-25°C, 7 dana na 2°C do 8°C, 12 tjedana na -20 °C Mjerne jedinice: U/L Preporučena metoda i/ili postupak I: UV metoda (IFCC) AST katalizira prijenos amino grupa s aspartata na alfa-ketoglutarat pri čemu nastaje glutamat i oksalacetat. U indikatorskoj reakciji oksalacetat se reducira u malat pod utjecajem malatdehidrogenaze, uz istodobnu oksidaciju ekvivalentne količine NADH u NAD+. Rezultat toga je smanjenje apsorbancije koja se mjeri spektrofotometrijski, a koja je direktno proporcionalna katalitičkoj aktivnosti AST u serumu. LDH se dodaje da bi se eventualno prisutni piruvat iz seruma brzo reducirao i na taj način otklonila njegova interferencija prilikom izvođenja testa.

KLINIČKI ZNAČAJ:
1) Fiziološke promjene katalitičke koncentracije AST AST je povećan kod normalne novorođenčadi. Razina kao kod odraslih dostiže se do 7 godine starosti 2) Patološke promjene katalitičke koncentracije AST A) Povećane vrijednosti katalitičke koncentracije AST kod: Bolesti srca: U infarktu miokarda AST može porasti 4-10 puta u odnosu na referentne vrijednosti. Vrijednosti AST u serumu počinju rasti nakon 3 sata, a najviše vrijednosti dostižu nakon 24 sata (4-10 puta), a ponovno se vraćaju na normalu nakon 3-4 dana. AST nije dovoljno specifičan za otkrivanje malih infarkta. U tim slučajevima bolje je odrediti CK, LDH ili HBDH.

AST može biti povećan i kod bolesnika s akutnom srčanom kongestivnom dekompenzacijom, aritmijom ili teškim anginama. Akutna reumatska upala srca – vrijednosti ovise o težini bolesti. Drugi dan nakon operacije srca vrijednosti AST rastu (7-8 puta više vrijednosti od normale), te nakon 10 dana vraćaju se na normalu. Nakon vanjske masaže srca i nakon angiokardiografije i kateterizacije srca. Bolesti jetre:

Kod bolesti jetre vrijednosti AST mogu biti veće za 10-100 puta od normale: Alkoholičari / Infarkt pluća / AST raste sporije i kasnije dosiže maksimalne vrijednosti nego kod infarkta miokarda / Infektivna mononukleoza (najviše vrijednosti u drugom tjednu bolesti, a vraćaju se na normalu u 5 tjednu) / Infiltracija jetre (AST može biti povećan) / Karcinom / Kod terapije ili trovanja salicilatima / Porast AST proporcionalan je vrijednostima salicilata u plazmi [konc. salicalata >1.81 mmol/L (25 mg/L)] / Kolangitis / Leukemija / Limfom / Oštećenje jetre ugljiko-tetrakloridom / Terapija s rimfampicinom i izonijazidom / Zarazna žutica Bolesti gušterače: Akutni pankreatitis / Porast AST samo ako su povećane vrijednosti bilirubina u serumu (bilijarna opstrukcija) Trauma: “Crush” sindrom / Intestinalni infarkt / Jaki toplinski udar / Lokalna radijacijska ozljeda / Nakon defibrilacije istosmjernom strujom / Nakon intramuskularne injekcije ampicilina ili karbenicilina / Trovanje s CO2 i CO (AST iz mišića, srca i mozga) / Ubod stršljena Drugih bolesti: Akutna hemolitička anemija / Akutne bubrežne bolesti / Dermatomiozitis / Giht (u akutnoj fazi) / Mioglobinurija / Na početku liječenja klofibratom / Progresivna mišična distrofija / Status astmaticus / Teške opekotine B) Snižene vrijednosti katalitičke koncentracije AST kod: Beri-beri / Nekontroliranog dijabetesa melitusa s acidozom

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
– Lagano sniženje primijećeno je za vrijeme trudnoće kada postoji nenormalni metabolizam piridoksina – Oksalati – Salicilati mogu biti uzrokom lažno sniženih vrijednosti AST – Visoka katalitička koncentracija GLDH u serumu
Povišene vrijednosti:
– Alkoholizam – Bolesnici na hemodijalizi (piruvat, piridoksal fosfat) – Gladovanje (1.5 g/L) – Hemolizirani uzorci seruma sadrže i do 10 puta više AST nego što ga ima u normalnom serumu – Kod terapije ili trovanja salicilatima – Podveza žile >1 minute (9.3% povećanje) – Položaj tijela: ležeći – stojeći (5% povećanje) – Salicilati mogu biti uzrok lažno povećanih vrijednosti AST

UTJECAJ LIJEKOVA:
Smanjene vrijednosti:
acetaminofen, aminofenazon, askorbinska kiselina, clotiapin, dipiron, fluosol, ibuprofen, ketoprofen, metronidaz, pindolol, rifampin
Povećane vrijednosti:
acetaminofen, aminosalicilna kiselina, askorbinska kiselina (konc. > 1 mmol/L), diklofenak, eritromicin, fenelzin, fluoridi, gentamicin, izoniazid, izoproterenol, levodopa, metildopa (konc. > 1 mmol/L), nitrofurantoin, piridoksal, sulfatiazol, tolbutamid

NALAZ:
Referentni interval ovisi o dobi, spolu i metodi rada. Referenti interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

2.00