AP (alkalna fosfataza)

OPIS:
Alkalna fosfataza – Uzorak Serum, plazma (Na-heparinat) Stabilnost uzorka je 7 dana ako se čuva na +4°C. Alkalne fosfataze su grupno-specifični enzimi koji kataliziraju hidrolizu monoestera fosfatne kiseline i alkohola. Optimalni pH za djelovanje enzima je između 9.8 i 10.5, a ovisi o vrsti supstrata i vrsti pufera. Enzim je prisutan najviše u epitelu tankog crijeva, bubrežnim tubulima, kostima, jetri, placenti i leukocitima. AF u serumu zdravih odraslih osoba uglavnom potječe iz jetre, a u serumu djece i iz kostiju. U raznim bolestima koje zahvaćaju navedene organe dolazi do porasta katalitičke koncentracije AF u serumu.

ODREĐIVANJE:
Kolorimetrijska IFCC metoda

KLINIČKI ZNAČAJ:
1) Fiziološke promjene katalitičke koncentracije AF A) Fiziološko povećanje katalitičke aktivnosti alkalne fosfataze U tijeku trećeg trimestra trudnoće katalitička aktivnost alkalne fosfataze je pri vrhu referentnih vrijednosti (normalnih vrijednosti). Vrijednosti se vraćaju na normalu 3-6 tjedana nakon poroda. Porast katalitičke koncentracije alkalne fosfataze u trudnoći je rezultat prelaska AF iz posteljice u serum/plazmu i porasta jetrenog izoenzima alkalne fosfataze. B) Fiziološko smanjenje katalitičke aktivnosti alkalne fosfataze Dijete bogate proteinima / Iscrpljenost organizma 2) Patološke promjene katalitičke koncentracije AF A) Povećane vrijednosti katalitičke aktivnosti AF kod: Bolesti jetre / Povećanje katalitičke aktivnosti AF je često povezano s povećanjem katalitičke aktivnosti AST i koncentracije bilirubina. * Značajno povećanje kod: Bilijarne ciroze / Crohnove bolesti / Infektivne žutice / Kolangitisa / Masne jetre / Metastaza u jetri / Opstrukcijske žutice / Zatajivanja srca. * Umjereno povećanje kod: Akutnog hepatitisa / Ciroze jetre / Kroničnog hepatitisa / Bolesti kostiju * Značajno povećanje kod: Cushingovog sindroma / Metastaza u kostima / Osteogenog sarkoma / Pagetove bolesti / Frakture kosti. * Umjereno povećanje kod: Osteomalacije / Rahitisa / Bolesti gušterače / Akutni pankreatitis / Dijabetes melitus (neki slučajevi) / Karcinom pankreasa / Kronični pankreatitis. Bolesti bubrega: Bubrežna tubularna acidoza / Nefroza / Odbacivanje transplantiranog bubrega / Renalno tubularni defekti. Bolesti srca: Infarkt miokarda / Akromegalija / Hiperparatieroidizam / Hodgkin limfom / Infektivna mononukleoza / Leukemija / Non-Hodgkin limfom. Indukcija enzima: Alkohol / Barbiturati / Fenitoin. Ostalo: Oralni kontraceptivi. B) Snižene vrijednosti katalitičke aktivnosti AF kod: Ahondroplazije / Hipofosfatemije / Hipotiroidizma / Insuficijencije placente / Kretenizma / Kvašiorkora / Malnutricije / Odlaganja radioaktivnih tvari u kostima / Perniciozne anemije / Sindroma mlijeko-alkalije / Skorbuta / Terapije s klofibratom.

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
Cink Citrati EDTA Fluoridi Fosfati Koncentracija hemoglobina >1.5 g/L Mangan Oksalati Oralni kontraceptiv
Povišene vrijednosti:
Dob Gladovanje 6-8 sati Godišnje doba: jesen Položaj tijela: ležeći – stojeći (7%) Postmenopauza Pretilost (žene) Spol

UTJECAJ LIJEKOVA:
Smanjene vrijednosti:
cijanidi, cistin, citrati, fluoridi, fosfati, glicin, soli berilija, spojevi arsena, sulfhidrilni spojevi, teofilin
Povećane vrijednosti:
cefotaksim, ibuprofen, metotreksat, naproksen, nitrofurantoin, pindolol, soli magnezija, sulfobromftalein

NALAZ:
Referentni interval ovisi o dobi, spolu i metodi rada. Referenti interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

2.00