anti-HIV 1, 2, p24 Antigen test

OPIS:
Antitijela na HIV-1 i HIV-2, javljaju se kao odgovor organizma na virus ljudske imunodeficijencije najčešće se prenosi spolnim putem, zarženom krvlju ili preko zaražene majke na novorođenče. p24 antigen je virusni jezgreni protein koji se može detektirati u krvi prije pojave antitijela, tijekom akutne infekcije kada je pojedinac visoko zarazan. Budući da razina p24 antigena pada s razvojem protutijela, njegova detekcija u krvi se ne može korisiti kao jedinstveni test za dokazivanje infekcije.

ODREĐIVANJE:
Uzorak: Krv (serum)

KLINIČKI ZNAČAJ:
Antitijela na HIV-1 i HIV-2 se mogu odrediti 4-12 tjedana nakon infekcije i ostaju za cijeli život. Svaki pozitivan nalaz anti HIV zahtjeva potvrdu drugom metodom.

NALAZ:
REFERENTNE VRIJEDNOSTI: negativno

33.00