ALT (alanin aminotransferaza)

OPIS:
Povećana katalitička koncentracija ALT u serumu javlja se u raznim bolestima jetre (akutni virusni hepatitis, akutni toksični hepatitis, aktivni kronični hepatitis, ciroza itd.).

ODREĐIVANJE:
Uzorak: Serum, plazma. Postojanost uzorka do 7 dana ako se čuva na 2-8°C, tri dana na 30°C, šezdeset dana na -40°C Mjerne jedinice: U/L Metoda određivanja: UV metoda (IFCC) Supstrat: alanin s piridoksal-fosfatom Određivanje katalitičke koncentracije ALT izvodi se metodom kontinuiranog mjerenja promjene reduciranog koenzima NADH pri 339 nm. ALT u reakciji L-alanina i a-oksoglutarata katalizira stvaranje piruvata i glutamata. Nastali piruvat u reakciji s NADH uz katalitičko djelovanje indikatorskog enzima laktat dehidrogenaze (LDH) stvara laktat i NAD.

KLINIČKI ZNAČAJ:
1) Fiziološke promjene katalitičke koncentracije ALT u serumu Katalitička koncentracija ALT je niska u normalnoj krvi pupkovine; koncentracija postupno raste i peti dan poslije rođenja dostiže najviše vrijednosti 2) Patološke promjene katalitičke koncentracije ALT A) Povećane vrijednosti katalitičke koncentracije ALT kod: Aktivne ciroze / Akutne ekstrahepatične bilijarne opstrukcije (ALT je obično mnogo viši nego AST) / Akutnog hepatitisa; dolazi do znatnog porasta, koji je relativno veći od porasta AST. Razina je povišena i u napadima bez žutice / Dermatomiozitisa / Infarkta srca (mali porast u usporedbi s AST) / Infektivne mononukleoze (najviša vrijednost ALT je u drugom tjednu, a normalna vrijednost u petom tjednu) / Infektivnog ili toksičnog hepatitisa / Opstrukcijske žutice / Pri početku liječenja klofibratom / Primarnog ili metastatskog karcinoma jetre / Progresivne mišićne distrofije / Relapsa ciroze jetre / Terapije salicilatima (konc. u plazmi >250 mg/L) / Toksičnog oštećenja jetre / Virusnog hepatitisa B) Snižene vrijednosti katalitičke koncentracije ALT kod: Deficita vitamina B6

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
– Gladovanje – Oksalati – Salicilati – Stres
Povišene vrijednosti:
– Alkoholizam – Hemoliza in vitro (Hb> 3.4 g/L) – Hemoliza in vivo (Hb >3.4 g/L) – Hemoliza in vivo/in vitro uzrokuje porast katalitičke koncentracije ALT u serumu zbog 7 puta više koncentracije u eritrocitima – Hepatotoksični i kolestatski lijekovi – Mnogi lijekovi mogu biti uzrok lažno povećanim vrijednostima ALT – Položaj tijela: ležeći – stojeći (7% povećanje) – Salicilati – Traume

UTJECAJ LIJEKOVA:
Smanjene vrijednosti:
acetilsalicilna kiselina, dipiron, fluosol, ibuprofen, rimfapin, vigabatrin
Povećane vrijednosti:
acetaminofen, aminofenazon, aminosalicilna kiselina, klordiazepoksid, piridoksal-fosfat (hemodijaliza)

NALAZ:
Referentni interval ovisi o dobi, spolu i metodi rada. Referenti interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

2.00