ALP – koštana

OPIS:
Koštana ALP ( alkalna fosfataza ) je koštano specifični izoenzim alkalne fosfataze. Po sastavu je glikoprotein čija je aktivnost zabilježena na površini osteoblasta ( koštanih stanica koje su uključene u rast i razvoj kostiju) Oko 50 % aktivnosti ukupne ALP, kod odraslih osoba s normalnom funkcijom jetre, potiče iz kosti odnosno koštane ALP. Nije potrebno biti natašte prije vađenja krvi.

ODREĐIVANJE:
Uzorak: serum Metoda: ELISA- imunoenzimski

KLINIČKI ZNAČAJ:
Povećanje katalitiče aktivnosti koštanog izoenzima ALP se javlja kod pojačanog rasta kostiju, zaraštanja lomova, osteomalaciji i osteoporozi, u Paget-ovoj bolesti, kod rahitisa, hiperparatiroidizama, malignih bolesti

NALAZ:
Referentni interval ovisi o životnoj dobi, označen na svakom validiranom nalazu. Nalaz je gotov za 2 tjedna.

40.00 (301.38 kn)