AFP

OPIS:
AFP po svojoj strukturi je glikoprotein i pripada grupi onkofetalnih proteina. Stvara se za vrijeme embrionalnog razvoja u jetri i žumančnoj vreći fetusa. AFP prolazi kroz placentu te se zato normalno nalazi u kvi trudnica. U dijagnostici malignih tumora AFP je važan za otkrivanje i praćenje toka bolesti kod primarnog karcinoma jetre, te karcinoma testisa i jajnika. Može biti koristan i za probir. Kod hepatoma koncentracija AFP je povišena više od 90% te može zbog toga koristiti se kao “screening” test kod rizičnih skupina (grupa) npr. kod bolesnika s kroničnim hepatitisom ili cirozom. Visoke vrijednosti koncentracije AFP ukazuju na veliku tumorsku masu i na lošu prognozu bolesti. Liječnik će tražiti određivanje AFP u krvi ako: sumnja na postojanje karcinoma jetre, testisa ili jajnika, zna da je bolesnik već prije ispitivan ili liječen od tih bolesti, ako bolesnik boluje od kroničnog hepatitisa ili ciroze.

ODREĐIVANJE:
Metoda ordređivanja: CMIA Uzorak: serum ili plazma(heparin ili EDTA). Stabilnost uzorka je 7 dana na 2-8°C, više od 7 dana na -20°C

KLINIČKI ZNAČAJ:
Povišenje razine AFP češće je u područjima gdje je hepatocelularni karcinom endemičan (Afrika) te kod pacijenata s pozitivnim antigenom na hepatitis B (pozitivan HbsAg). Povišen AFP je jedan od najpouzdanijih pojedinačnih pokazatelja maligne bolesti koji je danas dostupan. Kao takav mogao bi se koristiti kao metoda probira kod populacije pod rizikom za razvoj karcinoma jetre. Povišene vrijednosti AFP-a mogu značiti da postoji karcinom jetre, jajnika, zametnih stanica testisa ili drugih karcinoma (želuca, kolona, pluća, dojke, limfom). Lagano povećanje razine AFP se pojavljuje kod bolesnika s kroničnim hepatitisom ili cirozom.

Kod ovih bolesnika u nalazu porast koncentracije AFP je mnogo važniji nego sama dobivena aktualna numerička vrijednost. Kod 5-10% pacijenata s hepatocelularnim karcinomom, potvrđeno histološkim nalazom, koncentracija AFP kreće se u referentnom raspon Koncentracija AFP kod bolesnika koji primaju citostatsku terapiju mogu se vrijednosti AFP-a normalizirati i pored progresije tumora. Povišenje razine AFP ne mora nužno biti povezano s metastazama u jetri. AFP je rijetko povišen kod zdravih osoba, a povećava se kod svega nekoliko bolesti koje nisu zloćudne: npr. nasljedna tirozinoza, ataksija-teleangiektazija te određene jetrene bolesti kao akutni virusni ili lijekovima uzrokovan hepatitis i stanja kad se jetra obnavlja.

Kod tih su bolesti povećanja razine AFP ispod 500 mikro g/L i ne ukazuju na hepatocelularni karcinom. Stoga je AFP koristan biljeg za dijagnozu hepatocelularnog karcinoma i tumora zametnih stanica, budući da su to jedina stanja kad kojih je koncentracija AFP iznad 500 mikro g/L. Kod oba ova tipa tumora AFP služi za dijagnozu i praćenje terapije. 1) Fiziolške promjene u koncentraciji AFP u serumu (plazmi) 2) Patološke promjene u koncentraciji AFP u serumu (plazmi) A) Povećane vrijednosti koncentracije AFP u serumu (plazmi) kod: Akutna i subakutna nekroza jetre / Alkoholna ciroza / Apscesi jetre (piogenični) / Bilijarna ciroza jetre nespecificirana / Bolesti žučnog sustava, nespecificirane / Cerebralna ataksija s oštećenim obnavljanjem DNK; Ataxia-Telangiectasia (Louis-Bar sindrom) / Citomegalična inkluzivna bolest / Down-ov sindrom / Hepatorenalni sindrom / Karcinom mokraćnog mjehura, zloćudna novotvorevina mokraćnog mjehura / Karcinom testisa, zloćudna novotvorevina sjemenika (testisa) / Kronični aktivni hepatitis / Kronični hepatitis / Kronični virusni hepatitis C / Maligna neoplazma testisa, nespecificiran / Nefrotski sindrom / Neonatalna žutica, nespecificirana / Sekundarna zloćudna novotvorina jetre; metastaze karcinoma u jetri / Testicular Nonseminoma tumor / Virusni hepatitis / Zatajenje jetre; hepatalna koma / Zloćudna novotvorevina vrata maternice (cervix) / Zloćudna novotvorina debelog crijeva (kolona), karcinom kolona (debelog crijeva) / Zloćudna novotvorina jetre, karcinom jetre, rak jetrenih stanica / Zloćudna novotvorina jetre,(metastaze) nespecificirano / Zloćudna novotvorina ovarija (Karcinom jajnika) / Zloćudna novotvorina želuca, karcinom želuca, gastrični rak / Zloćudna novotvorina žučnog mjehura / Žutica s oštećenjem stanica jetre (novorođenčad) B) Smanjene vrijednosti koncentracije AFP u serumu (plazmi) kod: Alkoholizam / Stanje nakon transplantacija bubrega

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
Alkoholizam Izlaganje uzoraka na temperaturu od 56°C Lipemija (trigliceridi > 11 mmol/L) Teofilin (uzimanje krvi unutar 2 sata od posljednjeg primanja lijeka) Transplantacija bubrega
Povišene vrijednosti:
Hemodijaliza Izlaganje uzoraka na temperaturu od 56°C Nedonoščad Trudnoća U primarnom uzorku čuvanog na +4°C vrijdnost za AFP je viša za 30% u odnosu na serum koji se čuva na -20°C

UTJECAJ LIJEKOVA:
Smanjene vrijednosti:
Analiticki smanjene vrijednosti: Dipiron Acetaminofen Aspirin Phenacetin

NALAZ:
Referentni raspon ovisi o spolu, dobi i metodi rada. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

20.00