Ul. grada Vukovara 284

Adresa: Ul. grada Vukovara 284, 10000, Zagreb

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 7:00 – 19:00

(laboratorij 7:00 – 15:00, uzimanje uzoraka do 12:00)

subota i nedjelja: 8:00 – 20:00

(Laboratorij – uzimanje uzoraka do 12:00)

Telefon: +385 1 2099 880