Ul. Moliških Hrvata 4

Adresa: Ul. Moliških Hrvata 4, 21000, Split, Croatia

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00

Telefon: +385 21 688 888