Ul. Ante Šupuka 10

Adresa: Ul. Ante Šupuka 10, 22000, Šibenik, Croatia

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00

subota 7:00 – 14:00

Telefon: +385 22 310 663