Ul. Matice Hrvatske 15

Adresa: Ul. Matice Hrvatske 15, 21214, Dugopolje, Croatia

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00

Telefon: +385 21 688 888