CIJENA: 15,50 eur / 116,78 kn

OPIS:
Ovaj panel sadrži tri osnovne pretrage od kojih se polazi kod djece ukoliko liječnik sumnja da se radi o virusnoj ili bakterijskoj infekciji. Kompletna krvna slika – pod pojmom kompletna krvna slika (KKS) podrazumijeva se određivanje: – Broja leukocita, – Broja eritrocita, – Koncentracije hemoglobina, – Hematokrita, – Broja trombocita, – Indeksa eritrocita (MCV, MCH, MCHC, RDW), – Indeksa trombocita (MTV, PDW). CRP je najosjetljiviji pokazatelj akutne faze upale. Poraste 1 do 100 puta u roku 24 sata kao odgovor na akutni podražaj. Značajni porast koncentracije CRP-a nalazi se kod upala, nekroza tkiva, trauma, bakterijskih i virusnih infekcija, te malignih neoplazmi. Pregled urina sastoji se od test trake i mikroskopskog pregleda sedimenta urina kojim se pretražuje da li su u urinu zastupljeni i u kolikoj količini stanice eritrociti, leukociti i bakterije te ostali elementi koji u normalnom stanju nisu prisutni a mogu ukazati na neko patološko stanje.

ODREĐIVANJE:
UZORAK: serum i urin

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!