Upalni parametri i što nam oni govore

Upalni parametri i što nam oni govore CRP ili C-reaktivni protein je protein akutne faze koji se stvara u jetri kao odgovor na prisutnost upalnih citokina, a jedan od najvažniji pro-upalnih citokina je IL-6. CRP može biti povišen u akutnoj infekciji, ali i kod akutnog srčanog udara, tromboze dubokih vena, malignih i reumatskih bolesti. Za […]