CIJENA: 340,00 eur / 2561,73 kn

OPIS:
Baby Sensor 100+ testom ne samo da se osigurava rana i točna dijagnoza što predstavlja uvjet za pravovremenu prevenciju i moguće liječenje, čime se teške posljedice, kao fizički i mentalni invaliditeti u većini slučajeva mogu spriječiti, te se djeci može osigurati zdravija budućnost, nego Baby Sensor 100+ test predstavlja i pomoć u prenatalnoj dijagnostici sljedeće trudnoće kroz Genetsko savjetovalište i u ranoj postnatalnoj dijagnostici sljedećeg novorođenog djeteta kada nalaz Baby Sensor 100+ starijeg djeteta sužava i ubrzava dijagnostičku proceduru.

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!