USLUGE

17-hidroksiprogesteron
180.00kn (23.89 €)
ACE polimorfizam
1,623.00kn (215.41 €)
ACE sekvencioniranje
25,107.00kn (3,332.27 €)
ACTH
350.00kn (46.45 €)
ADHD Sensor
1,651.50kn (219.19 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1835.00 kn (243.55€)
AFP
132.00kn (17.52 €)
Albumin u serumu
20.00kn (2.65 €)
ALERGO 295- dijagnostički test za alergije
2,270.40kn (301.33 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2412.30 kn (320.12 €)
Alfa amilaza (serum ili urin)
18.00kn (2.39 €)
ALP – koštana
250.00kn (33.18 €)
ALT (alanin aminotransferaza)
15.00kn (1.99 €)
Alzheimer Senzor
1,740.00kn (230.94 €)
AMD Sensor
1,692.00kn (224.57 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1880.00 kn (249.52€)
Analiza minerala u kosi
2,000.00kn (265.45 €)
ANALIZA SPORT – Superior
4,410.00kn (585.31 €)
Androstendion
180.00kn (23.89 €)
Anti –HAV
144.00kn (19.11 €)
anti CCP (EDRA CPA)
315.00kn (41.81 €)
Anti Mullerov hormon (AMH)
270.00kn (35.84 €)
Anti TG
170.00kn (22.56 €)
Anti TPO
170.00kn (22.56 €)
Anti-HAV-IgM
165.00kn (21.90 €)
Anti-HBc
119.00kn (15.79 €)
Anti-HBc IgM
165.00kn (21.90 €)
Anti-HBe
170.00kn (22.56 €)
Anti-HBs
117.00kn (15.53 €)
Anti-HCV
144.00kn (19.11 €)
anti-HIV 1, 2, p24 Antigen test
141.00kn (18.71 €)
Antimitohondrijska antitijela (AMA)
300.00kn (39.82 €)
Antinuklearna antitijela (ANA)
300.00kn (39.82 €)
AP (alkalna fosfataza)
15.00kn (1.99 €)
APTV (Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme)
72.00kn (9.56 €)
ASO (lateks)
72.00kn (9.56 €)
AST (aspartat aminotransferaza)
15.00kn (1.99 €)
Azospermia faktor(AZF)
3,675.00kn (487.76 €)
Baby sensor 100+
2,304.00kn (305.79 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2560.00 kn (339.77€)
Bakar
45.00kn (5.97 €)
beta HCG (ukupni + beta jedinica)
132.00kn (17.52 €)
Bilirubin direktni (konjugirani)
15.00kn (1.99 €)
Bilirubin indirektni (nekonjugirani)
7.00kn (0.93 €)
Bilirubin ukupni
15.00kn (1.99 €)
Biological Age Sensor
1,602.00kn (212.62 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1780.00 kn (236.25€)
Breast Health Sensor /Prostate Health Sensor
2,101.50kn (278.92 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2335.00 kn (309.91€)
Bris grla
150.00kn (19.91 €)
Bris nosa
150.00kn (19.91 €)
Bris spojnice oka bakteriološki
150.00kn (19.91 €)
Bris uha
150.00kn (19.91 €)
Burnout Sensor
1,602.00kn (212.62 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1780.00 kn (236.25€)
C-peptid
135.00kn (17.92 €)
C3
50.00kn (6.64 €)
C4
50.00kn (6.64 €)
CA 125
99.00kn (13.14 €)
CA 15-3
99.00kn (13.14 €)
CA 19-9
99.00kn (13.14 €)
CA 72-4
135.00kn (17.92 €)
Candida albicans IgA
246.00kn (32.65 €)
Candida albicans IgG
246.00kn (32.65 €)
Candida albicans IgM
246.00kn (32.65 €)
CEA
99.00kn (13.14 €)
CFTR – MPLA
6,570.00kn (871.99 €)
CFTR poli T (muška neplodnost)
5,864.00kn (778.29 €)
CFTR sekvencioniranje
17,310.00kn (2,297.43 €)
CHE (kolinesteraza)
61.00kn (8.10 €)
Chromogranin A
360.00kn (47.78 €)
Cink
200.00kn (26.54 €)
CK (kreatin kinaza)
20.00kn (2.65 €)
CK-MB
190.00kn (25.22 €)
CMV IgG = IgG razred antitijela na Citomegalovirus
220.00kn (29.20 €)
CMV IgM = IgM razred antitijela na Citomegalovirus
220.00kn (29.20 €)
CRP (C reaktivni protein)
45.00kn (5.97 €)
CTFR-MPLA
6,570.00kn (871.99 €)
CYFRA 21-1
135.00kn (17.92 €)
D Dimeri
240.00kn (31.85 €)
Depression Sensor
1,521.00kn (201.87 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1690.00 kn (224.30€)
DHEA-S
99.00kn (13.14 €)
Diabetes Sensor
1,656.00kn (219.79 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1840.00 kn (244.21€)
DKS
125.00kn (16.59 €)
Dodatna četiri markera testu očinstva
720.00kn (95.56 €)
DsDNA
250.00kn (33.18 €)
EBV EA IgG = IgG razred antitijela na Epstein-Barr virus – rani antigen
190.00kn (25.22 €)
EBV EA IgM = IgM razred antitijela na Epstein-Barr virus – rani antigen
190.00kn (25.22 €)
EBV EBNA IgG = IgG razred antitijela na Epstein-Barr virus – Epstein-Barr nuclear antigen
190.00kn (25.22 €)
EBV EBNA IgM = IgM razred antitijela na Epstein-Barr virus – Epstein-Barr nuclear antigen
190.00kn (25.22 €)
EBV VCA IgG = IgG razred antitijela na Epstein-Barr virus – virus kapsidni antigen
190.00kn (25.22 €)
EBV VCA IgM = IgM razred antitijela na Epstein-Barr virus – virus kapsidni antigen
190.00kn (25.22 €)
Elektroforeza proteina u serum
108.00kn (14.33 €)
Epigenetics Information
70.00kn (9.29 €)
Epstein-Barr nuclear antigen IgG=IgGrazred protutijela na Epstein-Barr virus
190.00kn (25.22 €)
Estradiol
99.00kn (13.14 €)
F II polimorfizam
1,623.00kn (215.41 €)
F II sekvencioniranje
11,199.00kn (1,486.36 €)
F V Leiden polimorfizam
1,623.00kn (215.41 €)
F V Leiden sekvencioniranje
11,199.00kn (1,486.36 €)
 
Farmako Sensor
1,872.00kn (248.46 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2080.00 kn (276.06€)
Feritin
80.00kn (10.62 €)
Fibrinogen
72.00kn (9.56 €)
Folna kiselina
180.00kn (23.89 €)
Fosfor (serum ili urin)
20.00kn (2.65 €)
fPSA
99.00kn (13.14 €)
FSH
99.00kn (13.14 €)
Ft3
54.00kn (7.17 €)
Ft4
54.00kn (7.17 €)
Gastro panel
280.00kn (37.16 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 350.00 kn (46,45€)
GGT (gama glutamil transferaza)
18.00kn (2.39 €)
Glaukom Sensor
1,530.00kn (203.07 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1700.00 kn (225.63€)
Glukoza
15.00kn (1.99 €)
Gluten Sensor
1,638.00kn (217.40 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1820.00 kn (241.56€)
gM razred protutijela na Epstein-Barr virus-Epstein-Barr virus
190.00kn (25.22 €)
HbA1c
63.00kn (8.36 €)
HbeAg
162.00kn (21.50 €)
HbsAg
116.00kn (15.40 €)
HDL kolesterol
18.00kn (2.39 €)
HE4
198.00kn (26.28 €)
Helicobacter pylori – protutijela u serumu
110.00kn (14.60 €)
Helicobacter pylori – u stolici
80.00kn (10.62 €)
Helicobacter Pylori tipizacija
300.00kn (39.82 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 375.00 kn (49.77€)
Hipertenzija
1,840.00kn (244.21 €)
HIV otpornost Sensor
1,692.00kn (224.57 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1880.00 kn (249.52€)
Homocistein
135.00kn (17.92 €)
IBD Sensor
1,584.00kn (210.23 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1760.00 kn (233.59€)
IgA (imunoglobulin A)
60.00kn (7.96 €)
IgA razred protutijela na Bordetella pertussis
260.00kn (34.51 €)
IgA razred protutijela na Candida Albicans
246.00kn (32.65 €)
IgA razred protutijela na Chlamydia trachomatis
260.00kn (34.51 €)
IgE (imunoglobulin E)
110.00kn (14.60 €)
IgG (imunoglobulin G)
60.00kn (7.96 €)
 
IgG razred protutijela na Bordetella pertussis
260.00kn (34.51 €)
IgG razred protutijela na Borrelia burgdorferi
260.00kn (34.51 €)
IgG razred protutijela na Chlamydia pneumoniae
260.00kn (34.51 €)
IgG razred protutijela na Citomegalovirus.
220.00kn (29.20 €)
IgG razred protutijela na Epstein-Barr virus -virus kapsidni antigen
190.00kn (25.22 €)
IgG razred protutijela na Epstein-Barr virus-rani antigen
190.00kn (25.22 €)
IgG razred protutijela na Herpes Simplex 1
160.00kn (21.24 €)
IgG razred protutijela na Herpes Simplex 2
160.00kn (21.24 €)
IgG razred protutijela na Krpeljni meningoencefalitis
260.00kn (34.51 €)
IgG razred protutijela na Morbilli
260.00kn (34.51 €)
IgG razred protutijela na Mumps
260.00kn (34.51 €)
IgG razred protutijela na Mycoplasma pneumoniae
260.00kn (34.51 €)
IgG razred protutijela na Rubella
260.00kn (34.51 €)
IgG razred protutijela na Toxoplasma
260.00kn (34.51 €)
IgM (imunoglobulin M)
60.00kn (7.96 €)
IgM razred protutijela na Bordetella pertussis
260.00kn (34.51 €)
IgM razred protutijela na Borrelia burgdorferi
260.00kn (34.51 €)
IgM razred protutijela na Chlamydia pneumoniae
260.00kn (34.51 €)
IgM razred protutijela na Citomegalovirus
220.00kn (29.20 €)
IgM razred protutijela na Epstein-Barr virus kapsidni antigen
190.00kn (25.22 €)
IgM razred protutijela na Epstein-Barr virus-rani antigen
190.00kn (25.22 €)
IgM razred protutijela na Herpes Simplex 1
160.00kn (21.24 €)
IgM razred protutijela na Herpes Simplex 2
160.00kn (21.24 €)
IgM razred protutijela na Krpeljni meningoencefalitis
260.00kn (34.51 €)
IgM razred protutijela na Morbilli
260.00kn (34.51 €)
IgM razred protutijela na Mumps
260.00kn (34.51 €)
IgM razred protutijela na Mycoplasma pneumoniae
260.00kn (34.51 €)
IgM razred protutijela na Rubella
260.00kn (34.51 €)
IgM razred protutijela na Toxoplasma
260.00kn (34.51 €)
Infektivna mononukleoza – antitijela
88.00kn (11.68 €)
 
Inzulin
90.00kn (11.95 €)
Kalcij (serum ili urin)
20.00kn (2.65 €)
Kalij (serum)
15.00kn (1.99 €)
Kalij (urin)
20.00kn (2.65 €)
Kalprotektin u stolici (kvalitativno)
190.00kn (25.22 €)
Kardiovaskularni Sensor
2,421.00kn (321.32 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2690.00 kn (357.02€)
Kariotip
2,078.00kn (275.80 €)
 
Klorid (serum)
15.00kn (1.99 €)
 
Klorid (urin)
20.00kn (2.65 €)
Kolesterol
17.00kn (2.26 €)
Kompletna krvna slika
45.00kn (5.97 €)
Kortizol
180.00kn (23.89 €)
KP (kisela fosfataza)
61.00kn (8.10 €)
Kreatinin (serum ili urin)
15.00kn (1.99 €)
Kreatinin klirens
55.00kn (7.30 €)
Krom
500.00kn (66.36 €)
Krvna grupa
395.00kn (52.43 €)
Krvna grupa (hitna)
750.00kn (99.54 €)
Krvna grupa II kontrola
520.00kn (69.02 €)
Laboratorijski panel: FERO (ŽELJEZO) PANEL
170.00kn (22.56 €)
KKS, željezo, UIBC TIBC, Feritin
Laboratorijski panel: GLIKEMIJSKI STATUS
70.00kn (9.29 €)
GUK,HbA1c
Laboratorijski panel: INFEKTIVNE MONONUKLEOZE
800.00kn (106.18 €)
Laboratorijski panel: INFEKTIVNE MONONUKLEOZE + CMV
1,100.00kn (146.00 €)
Laboratorijski panel: KOAGULACIJA
193.00kn (25.62 €)
PV, APTV, Fibrinogen
Laboratorijski panel: KOMPLETAN PANEL ŠTITNJAČE
450.00kn (59.73 €)
TSH, T3, T4, fT3, fT4, Anti- TG, Anti- TPO
Laboratorijski panel: LABORATORIJSKI PLUS- M
965.00kn (128.08 €)
KKS, kolesterol, HDL i LDL kolesterol, trigliceridi, TSH, fT3, fT4, fosfor, kalcij, kalij, magnezij, natrij, željezo, glukoza, HbA1c, Urea, Urat, kreatinin, bilirubin ukupni, ukupni protein u serumu, AST, ALT, kreatin kinaza, amilaza, lipaza, GGT, AP, LD, CRP, feritin,PSA, fPSA, Urin:...
Laboratorijski panel: LABORATORIJSKI PLUS- Ž
885.00kn (117.46 €)
KKS, kolesterol, HDL i LDL kolesterol, trigliceridi, TSH, fT3, fT4, fosfor, kalcij, kalij, magnezij, natrij, željezo, glukoza, HbA1c, Urea, Urat, kreatinin, bilirubin ukupni, ukupni protein u serumu, AST, ALT, kreatin kinaza, amilaza, lipaza, GGT, AP, LD, CRP, feritin, CA125, Urin:...
Laboratorijski panel: LIPIDNI STATUS
60.00kn (7.96 €)
Kolesterol,HDL i LDL kolesterol, trigliceridi
Laboratorijski panel: PANEL MARKERA- M
290.00kn (38.49 €)
CEA, CA19-9, PSA, AFP
Laboratorijski panel: PANEL MARKERA- Ž
320.00kn (42.47 €)
CEA, CA 19-9, CA125, CA 15-3
Laboratorijski panel: PANEL PLODNOSTI
705.00kn (93.57 €)
TSH, Estradiol, FSH, LH, Prolaktin, Testosteron, AMH
Laboratorijski panel: PANEL PROBAVE
650.00kn (86.27 €)
Kalprotektin kvantitativno, Helicobacter pylori-stolica, Okultno krvarenje u stolici
Laboratorijski panel: PANEL ŠTITNJAČE SA SLOBODNIM FRAKCIJAMA HORMONA
160.00kn (21.24 €)
TSH, fT3, fT4
Laboratorijski panel: POST–COVID-19 OSNOVNI
880.00kn (116.80 €)
KKS, PT, APTV, Fibrinogen, CRP, Sedimentacija, Glukoza, HbA1c, Na, K, Cl, Urea, Kreatinin, Ukupni proteini, Albumin, AST, ALT, GGT, ALP, LDH, Urati, Bilirubin, Kreatin kinaza, Amilaza, RF, NSE, Feritin, Vitamin D
Laboratorijski panel: POST–COVID-19 PROŠIRENI
1,280.00kn (169.89 €)
KKS, PT, APTV, Fibrinogen, CRP, Feritin, Sedimentacija, Glukoza, HbA1c, Na, K, Cl, Urea, Kreatinin, Ukupni proteini, Albumin, AST, ALT, GGT, ALP, LDH, Urati, Bilirubin, Kreatin kinaza, Amilaza, Imunoglobulin A, Imunoglobulin M, Imunoglobulin G, C3, C4, RF, CYFRA 21-1, NSE, Vitamin...
Laboratorijski panel: PREDOPERATIVNI
348.00kn (46.19 €)
KKS, AST, ALT, GGT, Urea, Kreatinin, GUK, Na, K, Cl, APV, Fibrinogen, PV, Urin: test traka i sediment
Laboratorijski panel: PREVENTIVNI PANEL – opći
160.00kn (21.24 €)
KKS, glukoza, kolesterol, HDL I LDL kolesterol, trigliceridi, AST, ALT, GGT
Laboratorijski panel: PREVENTIVNI PANEL- prošireni
265.00kn (35.17 €)
KSK, GUK, kolesterol, HDL i LDL kolesterol, trigliceridi, AST, ALT, GGT, natrij, kloridi, urea, urat, kreatinin, sedimentacija  
Laboratorijski panel: SLOBODNOG TESTOSTERONA
150.00kn (19.91 €)
Laboratorijski panel: ZDRAVLJE JETRE
45.00kn (5.97 €)
AST, ALT,GGT
Laboratorijski panel: ZDRAVLJE JETRE – PROŠIRENI
93.00kn (12.34 €)
AST, ALT, AP, GGT, ukupni bilirubin, ukupni proteini
Laboratorijski panel: ZDRAVLJE PROSTATE
205.00kn (27.21 €)
PSA,fPSA, urin test traka i sediment
Laboratorijski-panel-ZDRAVLJE ŠTITNJAČE
160.00kn (21.24 €)
TSH,T3,T4
Laktoza Sensor
1,530.00kn (203.07 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1700.00 kn (225.63€)
LDH (laktat dehidrogenaza)
15.00kn (1.99 €)
   
LDL kolesterol
15.00kn (1.99 €)
Leukociti
24.00kn (3.19 €)
LH
99.00kn (13.14 €)
Lipaza
77.00kn (10.22 €)
Litij
100.00kn (13.27 €)
Magnezij (serum ili urin)
20.00kn (2.65 €)
Majčinstvo dijete i navodna majka
2,185.00kn (290.00 €)
Masne kiseline u eritrocitima
2,830.00kn (375.61 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 1 metal
1,715.00kn (227.62 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 10 metala
3,315.00kn (439.98 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 11 metala
3,465.00kn (459.88 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 12 metala
3,615.00kn (479.79 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 13 metala
3,725.00kn (494.39 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 14 metala
3,840.00kn (509.66 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 15 metala
3,945.00kn (523.59 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 16 metala
4,060.00kn (538.85 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 17 metala
4,180.00kn (554.78 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 18 metala
4,290.00kn (569.38 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 19 metala
4,360.00kn (578.67 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 2 metala
2,050.00kn (272.08 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 20 metala
4,440.00kn (589.29 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 3 metala
2,160.00kn (286.68 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 4 metala
2,350.00kn (311.90 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 5 metala
2,540.00kn (337.12 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 6 metala
2,720.00kn (361.01 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 7 metala
2,870.00kn (380.91 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 8 metala
3,020.00kn (400.82 €)
MELISA TEST – test preosjetljivosti na 9 metala
3,170.00kn (420.73 €)
Metastat
6,750.00kn (895.88 €)
Microbiome Sensor
2,322.00kn (308.18 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2580.00 kn (342.42€)
Mikroalbumini u urinu
22.00kn (2.92 €)
Mikronutrition Sensor
2,322.00kn (308.18 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2580.00 kn (342.42€)
MTHFR polimorfizam
1,623.00kn (215.41 €)
MTHFR sekvencioniranje
11,256.00kn (1,493.93 €)
Natrij (serum ili urin)
15.00kn (1.99 €)
Neprostatična kisela fosfataza
61.00kn (8.10 €)
NSE
135.00kn (17.92 €)
Nutritivni ALERGO panel (90 alergenih komponenti)
1,975.00kn (262.13 €)
Očinstvo, dijete – otac – majka
2,276.00kn (302.08 €)
Očinstvo, dijete-otac (bez majke)
2,250.00kn (298.63 €)
Okultno krvarenje u stolici
36.00kn (4.78 €)
Oncocount
4,875.00kn (647.02 €)
 
Onconomics
12,750.00kn (1,692.22 €)
Onconomics Ekstrakti
11,250.00kn (1,493.13 €)
Onconomics Plus
15,000.00kn (1,990.84 €)
Oncotrace
5,625.00kn (746.57 €)
Oncotrail
5,440.00kn (722.01 €)
Opterećenje glukozom (dvije točke)
77.00kn (10.22 €)
Opterećenje glukozom za trudnice (3 točke)
90.00kn (11.95 €)
Osnovni inhalacijski ALERGO panel (45 alergenih komponenti)
1,599.00kn (212.22 €)
Osteokalcin
200.00kn (26.54 €)
PAI – I polimorfizam
1,623.00kn (215.41 €)
PAI – I sekvencioniranje
10,173.00kn (1,350.19 €)
PCR brzi
750.00kn (99.54 €)
PCR detekcija albicans + Gardnerella vaginalis
300.00kn (39.82 €)
PCR detekcija Candida albicans
200.00kn (26.54 €)
PCR detekcija Chlamydia trachomatis
350.00kn (46.45 €)
PCR detekcija Gardnerella vaginalis
200.00kn (26.54 €)
PCR detekcija HPV (Humani papiloma virus)
400.00kn (53.09 €)
PCR detekcija HSV (Herpes simplex virus 1 i 2)
400.00kn (53.09 €)
PCR detekcija Mycoplasma genitalium
200.00kn (26.54 €)
PCR detekcija Mycoplasma genitalium + Ureaplasma urealyticum
350.00kn (46.45 €)
PCR detekcija Mycoplasma haominis + Ureaplasma urealyticum + Mycoplasma
400.00kn (53.09 €)
PCR detekcija Mycoplasma hominis
200.00kn (26.54 €)
PCR detekcija Mycoplasma hominis + Mycoplasma genitalium
300.00kn (39.82 €)
PCR detekcija Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum
350.00kn (46.45 €)
PCR detekcija Neisseria gonorrhoeae ili gonoreje
300.00kn (39.82 €)
PCR detekcija paradontopatogenih bakterija
400.00kn (53.09 €)
PCR detekcija respiratornog virusnog panela
450.00kn (59.73 €)
PCR detekcija SARS-CoV-2 virusa
392.00kn (52.03 €)
PCR detekcija Trichomonas vaginalis
300.00kn (39.82 €)
PCR detekcija Ureaplasma urealyticum
200.00kn (26.54 €)
PCR test na SARS CoV-2 iz nazofarinegealnog brisa (COVID-19)
392.00kn (52.03 €)
Pedijatrijski ALERGO panel (54 alergene komponente)
1,599.00kn (212.22 €)
Performance Sensor
2,052.00kn (272.35 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2280.00 kn (302.61€)
Perianalni otisak
55.00kn (7.30 €)
Periodontitis Sensor
1,737.00kn (230.54 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1930.00 kn (256.16€)
Prehrana Sensor/Nutrigenetika
2,212.20kn (293.61 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2458.00 kn (326.23€)
Premium Plus Sensor
10,485.00kn (1,391.60 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 11650.00 kn (1546.22€)
Premium Plus update
3,330.00kn (441.97 €)
Prenatalno testiranje očinstva (majka i dva navodna oca)
18,920.00kn (2,511.12 €)
Prenatalno testiranje očinstva (majka i otac)
15,120.00kn (2,006.77 €)
Pro-BNP
320.00kn (42.47 €)
Progesteron
99.00kn (13.14 €)
Prolaktin
99.00kn (13.14 €)
Prošireni inhalacijski ALERGO panel (90 alergenih komponenti)
1,975.00kn (262.13 €)
Prostatična kisela fosfataza
61.00kn (8.10 €)
Protrombinsko vrijeme (PV)
72.00kn (9.56 €)
PSA
99.00kn (13.14 €)
PTH
180.00kn (23.89 €)
Retikulociti
27.00kn (3.58 €)
Reuma faktor (RF)
72.00kn (9.56 €)
ROMA INDEKS
323.00kn (42.87 €)
S 100
245.00kn (32.52 €)
SARS CoV-2 ANTIGEN – brza kromatografska metoda (COVID-19)
70.00kn (9.29 €)
SARS CoV-2 antitijela u serumu kvalitativno (COVID-19)
50.00kn (6.64 €)
SARS-CoV-2 IgG antitijela kvantitativno (COVID-19)
150.00kn (19.91 €)
Sedimentacija
18.00kn (2.39 €)
Sekrecijski prolaktin
350.00kn (46.45 €)
SHBG
108.00kn (14.33 €)
Sistematski pregled BASIC
690.00kn (91.58 €)
Sistematski pregled BASIC PLUS
Sistematski pregled PLUS- muškarci
1,390.00kn (184.48 €)
Sistematski pregled PLUS-žene
1,390.00kn (184.48 €)
Sistematski pregled PREMIUM
1,350.00kn (179.18 €)
Šizofrenija Sensor
1,521.00kn (201.87 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1690.00 kn (224.30€)
Slobodni testosteron
156.00kn (20.70 €)
Specifični alergeni od 1-4 (po alergenu)
185.00kn (24.55 €)
Specifični alergeni od 10-19 (po alergenu)
160.00kn (21.24 €)
 
Specifični alergeni od 20 i više (po alergenu)
150.00kn (19.91 €)
Specifični alergeni od 5-9 (po alergenu)
170.00kn (22.56 €)
Stolica na ciste i parazite
165.00kn (21.90 €)
T3
54.00kn (7.17 €)
Test intolerancije na hranu – 125 namirnica
2,350.00kn (311.90 €)
Test intolerancije na hranu – 220 namirnica
2,548.00kn (338.18 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2707.25 kn (359.31 €)
Test intolerancije na hranu – 93 namirnice
1,940.00kn (257.48 €)
Test intolerancije na hranu- Vegetarijanski panel-63 namirnice
1,450.00kn (192.45 €)
Test srodništva (dva srodnika)
2,732.00kn (362.60 €)
Testosteron
99.00kn (13.14 €)
Težina Sensor Light
1,800.00kn (238.90 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2000.00 kn (265.45€)
Težina Sensor Standard
2,304.00kn (305.79 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2560.00 kn (339.77€)
TIBC
18.00kn (2.39 €)
Tireoglobulin (TG)
270.00kn (35.84 €)
Tiroksin (T4)
54.00kn (7.17 €)
Toksične tvari: 10 parametara
323.00kn (42.87 €)
Toksične tvari: 6 parametara
303.00kn (40.22 €)
Toksične tvari: Alkohol
130.00kn (17.25 €)
Toksične tvari:5 parametara
202.00kn (26.81 €)
TORCH test
1,500.00kn (199.08 €)
Toxo Sensor
1,620.00kn (215.01 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1800.00 kn (238.90€)
TPHA Antitreponenski test
110.00kn (14.60 €)
OPIS: Treponema pallidum je uzročnik sifilisa, spolne bolesti. Danas se na T.pallidum obvezno testiraju davaoci krvi i organa, te trudnice. Najčešće se hemaglutinacijski određuju antitijela na T.pallidum (TPHA).
Transglutaminaza IgA
225.00kn (29.86 €)
Transglutaminaza IgG
225.00kn (29.86 €)
Trigliceridi
18.00kn (2.39 €)
Trombo Sensor
1,926.00kn (255.62 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 2140.00 kn (284.03€)
Trombociti
22.00kn (2.92 €)
TSH
60.00kn (7.96 €)
UIBC
15.00kn (1.99 €)
Ukupni proteini u serumu
15.00kn (1.99 €)
Ukupni proteini u urinu
44.00kn (5.84 €)
Urat (mokraćna kiselina)
15.00kn (1.99 €)
Ureja
15.00kn (1.99 €)
Urin: test traka i sediment
45.00kn (5.97 €)
Urinokultura
200.00kn (26.54 €)
VDRL
55.00kn (7.30 €)
VEGF
600.00kn (79.63 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 750 kn (99,55€)
Vitamin B12
180.00kn (23.89 €)
Vitamin D
180.00kn (23.89 €)
VZV IgG = IgG razred protutijela na Varicella zoster virus
170.00kn (22.56 €)
VZV IgM = IgM razred protutijela na Varicella zoster virus
170.00kn (22.56 €)
Waaler Rose (hemaglutinacija) – protutijela
72.00kn (9.56 €)
Zdravlje crijeva Sensor
1,665.00kn (220.98 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1850.00 kn (245.54€)
Zdravlje kosti Sensor
1,692.00kn (224.57 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1880.00 kn (249.52€)
Zdravlje kože Sensor
1,665.00kn (220.98 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1850.00 kn (245.54€)
Zdravlje pluća Sensor
1,665.00kn (220.98 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1850.00 kn (245.54€)
Željezo
18.00kn (2.39 €)
Željezo Sensor
1,566.00kn (207.84 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1740.00 kn (230.94€)
Zglobovi Sensor
1,615.50kn (214.41 €)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1795.00kn (238.24€)
Žučne kiseline
340.00kn (45.13 €)