Usluge

Fosfor (serum ili urin)

Kategorija: Elektroliti
Cijena: 15,00 kn
Opis:
Fosfor je esencijalni mineral za formiranje kostiju i potreban je svakoj stanici u organizmu za njenu normalnu funkciju. Oko 85% fosfora u organizmu nalazi se u kostima i zubima.
Određivanje:
Fosfor se određuje direktnom fotometrijskom metodom. Uzorak za analizu je serum ili plazma. Uzorak za analizu ne smije biti hemolitičan. Uzorak seruma je stabilan 7 dana na 2-8°C. Uzorak urina je stabilan 10 dana na 2-8°C.
Klinički značaj:
Niska koncentracija fosfora nalazi se kod hiperparatireoidizma, hipovitaminoze D, smanjenog unosa hranom, smanjene apsorpcije u crijevu, povećanim izlučivanjem mokraćom, bubrežne tubulopatije i dr. Povišena koncentracija anorganskog fosfata nalazi se kod: hipoparatireoidizma, hipervitaminoze D, kronične insuficijencije bubrega i kod zarastanja kostiju
Nalaz:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi rada. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.