Usluge

Fem/Andro Sensor

Kategorija: Genetika
Cijena: 4033,00 kn
Opis:
Ovaj genetički paket sadržava 6 sensora; Zdravlje Dojke Sensor, Kardiovaskularni Sensor, Trombo Sensor, Toxo Sensor, Zdravlje kosti Sensor te Hormonsku nadomjesnu terapiju Sensor .