Usluge


Usluga Cijena / kn
Farmako Sensor 2361,00
Fem Sensor trudnoća 2672,00
Fem/Andro Sensor 4033,00
Feritin 75,00
Fibrinogen 53,00
Folna kiselina 200,00
Fosfor (serum ili urin) 15,00
fPSA 220,00
FSH 132,00
Ft3 110,00
Ft4 110,00