Sistematski pregledi

Sistematski pregledi namijenjeni su:

Sumnjate na alergijsku reakciju? Javite nam se na 021 688 888 ILI 01 2099 880 za besplatne konzultacije već danas!

– osobama bez zdravstvenih tegoba koje na vrijeme žele uočiti eventualno postojanje zdravstvenih problema koji se mogu otkloniti promjenama životnog stila

– osobama čiji članovi obitelji već imaju neke kronične bolesti (šećerna bolest, kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti…)

-osobama s kroničnim bolestima koje žele pratiti svoje zdravstveno stanje

 

Poliklinika Analiza razvila je četiri paketa koji se razlikuju po sadržaju pretraga, uvažavajući individualne razlike muškaraca i žena – sistematski pregled Basic, sistematski pregled Basic Plus, sistematski pregled Plus–Muškarci, sistematski pregled Plus–Žene, sistematski pregled– Premium. Što je šira razina paketa, više se, brže i bolje otkrivaju zdravstveni problemi.

Iako je poliklinika Analiza, godinama lider na polju preventivne medicine zahvaljujući laboratorijskim pretragama (hematološke, biokemijske, hormoni, tumorski markeri) koje su uključene u sve pakete, bez temeljnih kardioloških (EKG – neinvazivan postupak prikaza električne aktivnosti srca), pulmoloških (spirometrija-analiza respiratornih kapaciteta), ultrazvučnih (ultrazvuk abdomena, dojke, štitnjače) i ginekoloških pregleda, kompletna zdravstvena slika ne bi bila zaokružena.

S toga smo uz korištenje najmodernije opreme u provođenje sistematskih pregleda uključili i tim vrhunskih stručnjaka iz područka biokemije, interne medicine, ultrazvučne dijagnostike, ginekologije i po potrebi urologije.

Zahvaljujući suradnji s drugim zdravstvenim ustanovama nakon obavljenog sistematskog pregleda u mogućnosti smo uputiti osobu na dodatnu dijagnostičku obradu.

Vaš zadatak je na vrijeme donijeti odluku o sistematskom pregledu, a bez obzira na vrstu paketa koji odaberete, u poliklinici Analiza uz vrhunsku medicinsku uslugu, dobiti ćete cjelovitu sliku zdravstvenog stanja ali i savjete kako prevenirati pojavu bolesti koje prate suvremeni način život

Kontaktirajte nas putem emaila.

PONUDA SISTEMATSKIH PREGLEDA U POLIKLINICI ANALIZA

Sistematski pregled PLUS- muškarci
1,390.00kn
Hematologija: KKS Masnoće: Kolesterol HDL kolesterol LDL kolesterol Trigliceridi Hormoni: TSH fT3 fT4 Elektroliti: Fosfor (P) Kalcij (Ca) Klorid (Cl) Kalij (K) Magnezij (Mg) Natrij (Na) Željezo (Fe) Supstrati: Glukoza (GUK) HbA1c Urea Urat (mokraćna kiselina) Kreatinin Bilirubin ukupni Proteini: Ukupni proteini u serumu Enzimi: AST (aspartataminotransferaza) ALT (alaninaminotransferaza) Ckreatin kinaza (CK) Amilaza Lipaza GGT (gama glutamiltransferaza) AP (alkalna fosfataza) LD (laktatdehidrogenaza) Specijalni proteini: CRP (C-reaktivni protein) Feritin Tumor markeri: PSA fPSA Urin: Test traka i sediment Stolica: Okultno krvarenje u stolici Interna medicina: UZ abdomena (jetra žuć žućni kanali slezena trbušna aorta bubrezi) UZ štitnjače EKG u mirovanju i očitovanje(procjena srčanog mišića i ritma) Spirometrija Pregled status i anamneza
Sistematski pregled BASIC
690.00kn
Hematologija: KKS (Kompletna krvna slika) Masnoće: Kolesterol HDL kolesterol LDL kolesterol Trigliceridi Supstrati: Urea Kreatinin Urat (Mokraćna kiselina) GUK (Glukoza u krvi) Elektorliti: UIBC TIBC Fe (Željezo) Enzimi: AST ALT GGT Specijalni proteini: CRP Hormoni: TSH Urin: Test traka i sediment Stolica: Okultno krvarenje u stolici Interna medicina: Spirometrija EKG UZV abdomena
Sistematski pregled BASIC PLUS
990.00kn
Hematologija: KKS (Kompletna krvna slika) Masnoće: Kolesterol HDL kolesterol LDL kolesterol Trigliceridi Supstrati: Urea Kreatinin Urat (Mokraćna kiselina) GUK (Glukoza u krvi) Elektorliti: UIBC TIBC Fe (Željezo) Enzimi: AST ALT GGT Specijalni proteini: CRP Hormoni: TSH Urin: Test traka i sediment Stolica: Okultno krvarenje u stolici Interna medicina: Spirometrija EKG UZV abdomena Za žene: UZV dojki Za muškarce: PSA i fPSA
Sistematski pregled PREMIUM
1,350.00kn
Hematologija: KKS (Kompletna krvna slika) Masnoće: Kolesterol HDL kolesterol LDL kolesterol Trigliceridi Supstrati: Urea Kreatinin Urat (Mokraćna kiselina) GUK (Glukoza u krvi) Elektorliti: UIBC TIBC Fe (Željezo) Enzimi: AST ALT GGT Specijalni proteini: CRP Hormoni: TSH Urin: Test traka i sediment Stolica: Okultno krvarenje u stolici Interna medicina: Spirometrija EKG UZV abdomena Za žene: UZV dojki Pregled ginekologa s PAPA testom Za muškarce: PSA i fPSA
Sistematski pregled PLUS-žene
1,390.00kn
Hematologija: KKS Masnoće: Kolesterol HDL kolesterol LDL kolesterol Trigliceridi Hormoni: TSH fT3 fT4 Elektroliti: Fosfor (P) Kalcij (Ca) Klorid (Cl) Kalij (K) Magnezij (Mg) Natrij (Na) Željezo (Fe) Supstrati: Glukoza (GUK) HbA1c Urea Urat (mokraćna kiselina) Kreatinin Bilirubin ukupni Proteini: Ukupni proteini u serumu Enzimi: AST (aspartataminotransferaza) ALT (alaninaminotransferaza) Ckreatin kinaza (CK) Amilaza Lipaza GGT (gama glutamiltransferaza) AP (alkalna fosfataza) LD (laktatdehidrogenaza) Specijalni proteini: CRP (C-reaktivni protein) Feritin Urin: Test traka i sediment Stolica: Okultno krvarenje u stolici Interna medicina: UZ abdomena (jetra žuć žućni kanali slezena trbušna aorta bubrezi) UZ dojke UZ štitnjače EKG u mirovanju i očitovanje(procjena srčanog mišića i ritma) Spirometrija Pregled status i anamneza