Vrijeme zgrušavanja

OPIS:

Vrijeme zgrušavanja krvi je vrijeme potrebno da se krv zgruša in vitro uglavnom u kontaktu s navlaženom površinom i na temperaturi od 37°C.

ODREĐIVANJE:
Preporučena metoda Hrvatske komore medicinskih biokemičara:
Analit/pretraga: Vrijeme zgrušavanja
Uzorak: Venska krv, kapilarna krv
Mjerne jedinice: ks
Preporučena metoda i/ili postupak I: Koagulometrijska metoda po Lee – Whiteu

Preporučene metode i/ili postupak II: Na satnom staklu

Krv uzeta na klasični način za pretrage hemostaze stavlja se odmah u dvije epruvete i pokrene se štoperica. Epruvete se stave u vodenu kupelj na 37 °C i svaku minutu se promatra je li došlo do zgrušavanja krvi (nagib epruvete mora biti točno 45°). Kada se utvrdi da više nema otjecanja krvi pri naginjanju epruvete, zabilježi se vrijeme.

Određivanje vremena zgrušavanja kapilarne krvi na stakalcu treba potpuno izbaciti iz uporabe, s obzirom na brojne faktore koji mogu uzrokovati pogrešne rezultate. Umjesto te metode danas se za određivanje vremena zgrušavanja koristi test po Lee – Whiteu.

KLINIČKI ZNAČAJ:
1) Fiziološke varijacije vremena zgrušavanja
2) Patološke promjene vremena zgrušavanja
A) Povećane vrijednosti kod:
Christmasove bolesti / Deficita faktora II / Deficita faktora V / Deficita faktora XI / Deficita faktora XII / Hemofilije / Kongenitalne afibrinogenemije / Kongenitalne disfibrinogenemije / Lišmenijaze / SLE / Toplotnog udara / Ugriza otrovnih zmija / Velikih boginja / von Willebrandove bolesti
B) Snižene vrijednosti kod:
Eklampsije

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
Bijeli luk (češnjak)
Oralna kontracepcijska sredstva
Povišene vrijednosti:
Ako se test izvodi u silikoniziranim epruvetama, vrijednosti vremena zgrušavanja su više
Diatrizoate (normalno vrijeme zgrušavanja venske krvi produžava se s 15 s na 330 minuta)
Pušenje
S padom temperature vrijednosti signifikantno porastu (npr. na 37°C 5 min, a na 22°C iznosi 21 min.)

NALAZ:
Referentne vrijednosti:
Obične staklene epruvete na 200 – 250°C: 12 – 18 min.
Obične staklene epruvete na 37°C, 1. Epruveta: 8 – 12 min.
Obične staklene epruvete na 37°C, 2. Epruveta: 10 – 12 min.
Silikonizire epruvete na 37°C: 20 – 50 min.

Faktor konverzije (Konv – SI): min. x 0.06 = ks
Faktor konverzije (SI – Konv): ks x 16.667 = min

19.00kn