Sistematski pregled PREMIUM

Hematologija:
KKS (Kompletna krvna slika)

Masnoće:
Kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
Trigliceridi

Supstrati:
Urea
Kreatinin
Urat (Mokraćna kiselina)
GUK (Glukoza u krvi)

Elektorliti:
UIBC TIBC
Fe (Željezo)

Enzimi:
AST
ALT
GGT

Specijalni proteini:
CRP

Hormoni:
TSH

Urin:
Test traka i sediment

Stolica:
Okultno krvarenje u stolici

Interna medicina:
Spirometrija
EKG
UZV abdomena
Za žene:
UZV dojki
Pregled ginekologa s PAPA testom
Za muškarce: PSA i fPSA

232.26 (1,749.96 kn)