CIJENA: 125,00 KN

OPIS:
Panel JUNIOR obuhvaća osnovne pretrage koje pedijatri traže kod djece prilikom sumnje na infekciju (bakterijsku ili virusnu). Kompletna krvna slika se određuje na automatiziranom aparatu, diferencijalna krvna slika (DKS) obuhvaća mikroskopski pregled obojenog krvnog razmaza prilikom čega se pažnja usmjerava na izgled krvnih stanica. Pregled sedimenta urina pomoću test trake i mikroskopski pregled sedimenta urina da bi se utvrdilo da li se radi o urinarnoj infekciji kod djece.

ODREĐIVANJE:
Uzorak: puna krv (EDTA), urin

NALAZ:
Nalaz gotov isti dan.

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!