Onkologija

Tekuća biopsija

Što je tekuća biopsija (Liquid biopsy)?

Tekuća biopsija (Liquid biopsy) je testiranje uzorka krvi koji služi za otkrivanje tumorskih stanica koje cirkuliraju u krvi. Prisutnost tumorskih stanica u perifernoj cirkulaciji po prvi put opisao je 1869. god. Thomas Ashworth. U kasnim 1970-ima uvođenjem osjetljivijih tehnika došlo je do ponovnog zanimanja za  CTCs stanice i njihovu moguću povezanost s početkom metastaziranja solidnih karcinoma. 

Tekuća biopsija omogućava otkrivanje zalutale stanice karcinoma između milijuna krvnih stanica te nam ukazuje jeli se postojeći karcinom proširio i na druge dijelove tijela.

Druga prednost ove metode je brzi uvid u djelovanje kemoterapeutika. Ako je terapija uspješna tekuća biopsija omogućava praćenje uspjeha liječenja ali i brzo interveniranje u slučajevima kada karcinom razvija otpornost na primijenjenu terapiju. To nam pruža i mogućnost bržeg odustajanja od neuspješne metode liječenja, poštedu pacijenta od teških i neugodnih nuspojava, ali i primjenu alternativnih metoda liječenja.

Karcinomi

Karcinom je genetska bolest. DNA stanice se ošteti ili promijeni što rezultira mutacijama koje utječu na rast i diobu stanica. U takvom slučaju stare stanice ne odumiru kada bi trebale, a nove stanice se stvaraju i kada tijelo nema potrebu za njima.

Tumori mogu biti zloćudni i dobroćudni. Zloćudnost ili malignost nekog tumora odnosi se na svojstvo tog tumora da prodire i razara okolno tkivo i da stvara udaljene metastaze u organizmu. Karcinomi se mogu dodatno dijeliti na solidne karcinome (karcinom organa ili tkiva) i hematološke karcinome (karcinom limfnog/hematopoetskog tkiva). U solidne karcinome pripadaju karcinom pluća, prostate, karcinom jajnika i dojke, karcinom debelog crijeva.... Solidni karcinomi  javljaju se kod 85-95% pacijenata.

Što su cirkulirajuće tumorske stanice (CTCs)?

CTCs su stanice karcinoma koje su se odvojile od primarnog tumora i ušle u krvotok u kojem cirkuliraju te imaju potencijal za razvoj metastatske bolesti. 

Ove stanice mogu se izolirati i identificirati te sve više raste interes za njihovo otkrivanje zbog:

 • Ranog otkrivanja i postavljanja dijagnoze novih karcinoma
 • Praćenje tijeka bolesti postojećeg karcinoma
 • Prognoze - pružanje informacija o riziku ponovnog pojavljivanja trenutno postojećeg ili "starog" tipa karcinoma

Poliklinika Analiza u suradnji s R.G.C.C. grupom nudi opće testove za otkrivanja CTCs stanica kao i testove kod određenih vrsta karcinoma, uključujući karcinom dojke, debelog crijeva, prostate, malignog melanoma i sarkoma.

Tko je R.G.C.C Grupa?

R.G.C.C. Grupa je skupina svjetski priznatih laboratorija specijaliziranih na području medicinske genetike, a posebno genetike karcinoma, a pružaju globalne usluge.  

Personalizirano testiranje karcinoma

R.G.C.C. Grupa nudi niz individualiziranih testova u svjetski priznatim molekularno onkološkim laboratorijima smještenima u sjevernom dijelu Grčke.

Prednosti personalizirnog testiranja karcinoma:

 • Rana detekcija
 • Personalizirani pristup liječenju
 • Testiranje osjetljivosti prema lijekovima za liječenje karcinoma

Ovi testovi omogućuju:

 1. Otkrivanje ranih znakova karcinoma u razvoju,
 2. Pomoć u praćenju postojećih karcinoma.
 3. Izradu individualnog profila, koji lijekovi za liječenje karcinoma i koje prirodne supstance se mogu koristiti za postizanje najboljeg ishoda liječenja.

Kako možemo točno i precizno otkriti cirkulirajuće tumorske stanice

Osnovni cilj naše misije i našeg rada je dobrobit pacijenata oboljelih od karcinoma koji traže najbolje personalizirano integrirane metode liječenja i osiguravanje najsuvremenijih informacija kliničarima, koje mogu biti korisne njihovim pacijentima.

Cirkulirajuće tumorske stanice (CTCs) su stanice koje su odvojile od primarnog karcinoma i ušle u krvnu ili limfnu cirkulaciju, stvarajući sekundarne karcinome.

Unatoč njihovom rijetkom broju te stanice pokazuju metastatski potencijal vezan uz progresiju karcinoma. Njihovo izoliranje i otkrivanje prioritet je brojnih istraživačkih projekata i iako je postignut veliki napredak na ovom području, još uvijek postoje brojni nedostaci povezani s osjetljivošću i specifičnošću različitih metodologija. 

R.G.C.C. Grupa je koristi novu alternativnu metodu baziranu na protočnoj citometriji, s osjetljivošću 86,6% i specifičnošću od 83,3% za različite tipove karcinoma. Platforma  R.G.C.C. Grupe, bez dodatnog koraka obogaćivanja nudi točnu detekciju i izolaciju CTCs stanica u krvi.

Testiranje osjetljivosti na lijekove za liječenje karcinoma

Postoji sve veći interes za primjenu personalizirane terapije karcinoma  kao i za identifikaciju pogodnih tretmana koji imaju najbolje djelovanje kod pojedinaca oboljelih od karcinoma. Ispitivanje kemosenzitivnosti je najbolji način za provedbu navedenog.

Onkolozi se primarno oslanjaju na statističke analize velikog broja terapijskih postupaka kako bi odlučili koji lijek je najpogodniji u terapiji pojedinog karcinoma. Testiranje kemosenzitivnosti uključuje testiranje stanica karcinoma kako bi se otkrio koji lijek i koja prirodna supstanca pokazuje najbolji terapijski odgovor.

Ispitivanje kemosenzitivnosti pruža informacije i smjernice o tretmanima s posebnim naglaskom koji tretmani liječenja su najpogodniji za pojedinca u kliničkoj praksi. 

Test R.G.C.C Grupe je test krvi (ili ponekad uzorak predstavlja tkivo). Izolirane i identificirane tumorske stanice iz uzorka podložne su analizama:

 • Ispitivanje održivosti kemoterapijskih lijekova
 • Genetsko profiliranje radi uputa o ciljanim terapijama, npr. monoklonalna antitijela
 • Ispitivanje održivosti (i identifikacija mehanizama djelovanja), prirodnih tvari koje mogu koristiti kao dio komplementarne strategije liječenja

Rezultati su prikazani u pismenom izvješću koje liječnik može koristiti kao pomoć u izboru najboljeg tretmana liječenja.

Osim toga, testiranja mogu pružiti informacije i o tome kako će pojedinac "podnijeti" određena kemoterapijska sredstava. Naše genetske analize pružaju informacije jesu li osobe "spori" ili "brzi" metabolizatori određenih lijekova.  To može igrati ključnu ulogu u određivanju učinkovitosti određenog tretmana kao i koliko će nuspojave biti izražene.

Kome su namijenjeni ovi testovi?

 • Osobama s aktualnom dijagnozom karcinoma koji žele više informacija o mogućnostima liječenja za njih kao pojedince - uključujući prirodne tretmane.
 • Osobama koje žele aktivno sudjelovati u smanjenju rizika od razvoja karcinoma u budućnosti.
 • Osobama s povećanim rizikom od razvoja karcinoma npr. zbog pozitivne obiteljske anamneze ili načina života/ izloženosti zagađivačima , koje žele sudjelovati u programu probira za rano otkrivanje i postavljanje dijagnoze karcinoma 

Terapijski koncept

Karcinomi se sastoje od nekoliko podskupina stanica (subpopulacija) s različitim značajkama. Jedan od pod skupova stanica  zapravo pokreće napredovanje bolesti, otpor prema terapija i pojavi relapsa bolesti. Ovaj podskup stanica naziva se matične stanice poput stanica karcinoma ili karcinom inicirajuće stanice. Liječenjem pacijenta, stanice karcinoma mogu biti uništene, tada iako kompatibilna dijagnostika ne otkriva nikakav signal postojanja bolesti,  karcinomske stanice mogu se sastojati od populacije 10^ 9 do 10 ^ 12 stanica. Ovo ograničenje definira fazu remisije kod pacijenta. U tom stadiju samo matične stanice karcinoma mogu preživjeti i kolonizirati udaljene organe, generirajući stvaranje metastaza tijekom vremena. 

Stoga upotreba našeg testa otkriva u kojem terapeutskom pristupu, stanica karcinoma može reagirati i tijekom remisije; važno je otkriti i istražiti značajke diseminirane matične stanice karcinoma, kako bi se dodatno odgodio rizik od pojave relapsa i također otkriti opcije za liječenje čak i ovog tipa stanica. Osnovni cilj je otkriti i analizirati stanice karcinoma u svakom stadiju bolesti. 

OPIS TESTOVA  

Farmakodinamski testovi

Osjetljivost na citostatike/ Otpornost prema citostaticima

Onconomics 12.375kn
Kemosenzitivnost prema citotoksičnim lijekovima

Pruža informacije o učinkovitosti pojedinih lijekova na stanicama karcinoma dobivenih od pacijenta. Metoda uključuje dva postupka, epigenetsku analizu i testove održivosti za provjeru podataka.

Onconomics Plus 14.625kn
Detekcija kemosenzitivnosti prema citotoksičnim lijekovima, ciljanim terapijama (MOAB i TKIs) i prirodnim supstancijama

Ovaj test pruža informacije kao Onconomics test. Osim toga, ovaj test također uključuje ispitivanje djelotvornosti prirodnih bioloških tvari ili ekstrakata prema stanicama karcinoma. Ova procjena temelji se na tri metode: izravni citotoksični učinak, stimulacija imunološkog sustava i inhibicija proliferacijskih signala u stanicama karcinoma

Onconomics Ekstrakti 10.875kn
Ispitivanje kemosenzitivnosti jedino na prirodne supstance

Pruža informacije o učinkovitosti prirodnih bioloških tvari ili ekstrakata prema stanicama karcinoma. Procjena se temelji na tri metode: izravni citotoksični učinak, stimulacija imunološkog sustava i inhibicija proliferativnih signala u stanicama karcinoma.

Testovi za probir i praćenje

Oncocount 4.500kn 
Određivanje broja CTCs stanica

Pruža informacije samo o prisutnosti i koncentraciji cirkulirajućih karcinomskih stanica. Test navodi postojanje  progenitorskih stanica koje su relevantne za pojavu recidiva i ponavljanje bolesti.

Oncotrail 5.062kn
Određivanje broja CTCs stanica i imunofenotipova za specifične vrste malignih bolesti

Ovaj test je primjer prilagođenog testa za određene vrste malignih bolesti kao što su karcinom dojke  (Oncotrail R.G.C.C. za dojke), karcinom prostata (Oncotrail R.G.C. za prostatu), sarkom itd. Ovaj test uključuje samo markere relevantne za određenu vrstu malignih bolesti što čini ovaj test, dobrim alatom za kontrolna praćenja.

Oncotrace 5.250kn
Određivanje broja CTCs stanica i imunofenotipova za sve tipove malignih bolesti  

Ovaj test pruža informacije o prisutnosti cirkulirajućih karcinomskih stanica, o njihovoj koncentraciji i imunofenotipu što može pomoći u prepoznavanju njihovog podrijetla.

Farmakokinetički testovi

Osjetljivost na citostatike/ Otpornost prema citostaticima

Farmakogenomika je znanost koja istražuje nasljedne varijacije u genima koji diktiraju odgovor na lijekove i istražuje kako se te varijacije mogu koristiti u predviđanju pacijentovog odgovora na lijekove: hoće li odgovor na lijek biti dobar ili loš ili će biti bez odgovora.

Immune-Frame 6.375kn
Profil humoralnog i staničnog imuniteta i kaheksije.

Ovaj test koristi specifične stanične markere i proizvodnju citokina za otkrivanje tipa ili vrste stanica koje su odgovorne za aktivaciju ili potiskivanje imunološkog sustava pacijenta.

Dva različita tipa testova  koriste se za dobivanje rezultata.

ELISA test koristi se za detekciju citokina koje proizvode specifične stanice u uzorku seruma

S druge strane, protočna citometrija se koristi za otkrivanje  specifičnih markera u krvnim stanicama iz periferne krvi. 

Ovaj test biti će koristan alat kliničarima koji liječe pacijente oboljele od akutnih i kroničnih imunoloških bolesti.

Metastat 6.375kn

Metastat je test  koji pomaže kliničarima u prognozi metastatskih trendova kod bolesnika s karcinomom te im pomaže u odabiru prikladne kemoterapije.

ChemoSNiP 5.625kn

Polimorfizam jednog nukleotida (SNPs) predstavlja varijacije u molekuli DNA koje utječu na način razvitka bolesti kod ljudi ili na njihovu reakciju na kemikalije, lijekove i druga sredstva. 

SNPs su povezani sa stopom odgovora ili metabolizmom citostatika ili ciljanim lijekovima koji se koriste u terapiji karcinoma.

ChemoSNiP uključuje istraživanje SNP-a gena koji su uključeni u metabolizam /detoksikaciju citostatika  ili ciljnih lijekova koji se koriste u terapiji karcinoma.

Polimorfizmi su povezani s odgovorom na lijekove, rizikom od toksičnosti, klirensom, stabilnošću i aktivnošću enzima, brzinom reakcije, progresijom slobodnog i općeg preživljavanja.

Znanstveni dokazi

 

 • U znanstvenoj literaturi utvrđeno je da ukupna stopa odgovora na empirijsku kemoterapiju varira od 5 do 7,5% (Royal North Shore Clin Clin Oncol (R Coll Radiol) 2005 Jun; 17 (4): 294).
 • Farmaceutska industrija procjenjuje i potvrđuje lijekove „kandidate“ korištenjem opsežnih
 • ispitivanja kemosenzitivnosti pod pojmom "High Throughput Screening" (HTS).
 • Karcinom nastaje zbog ozbiljnog oštećenja genetskog materijala što dovodi do nasumične genetske nestabilnosti. Dakle, svaka maligna bolest ponaša se drugačije kod različitih pojedinaca.
 • Svaka osoba ima različit genetski „otisak“. To nam omogućuje klasifikaciju osoba na:
  • Brze metabolizatore (osobe koje brzo metaboliziraju lijek bez mogućnosti iskorištavanja njegovih pozitivnih učinaka)
  • Spore metabolizatore (osobe koje ne mogu izlučivati nusprodukte lijekova , što uzrokuje ozbiljne nuspojave i toksičnost)
  • Normalne metabolizatore (ove osobe normalno metaboliziraju lijek do njegove aktivne forme i normalno izlučuju njegove nusprodukte)

Dakle, na temelju gore navedenog, svaki pacijent i svaki zloćudni tumor imaju svoj identitet i ponašaju se individualno i drugačije od osobe do osobe.

Stoga personalizirano liječenje postaje neophodno kako bi se ostvarile bolje stope uspješnosti u tretmanu malignih bolesti.

 

Poliklinika Analiza (Call centar):
021 688-888

Prvi znakovi karcinoma gušterače

Za karcinom gušterače se obično kaže da je riječ o tihoj bolesti jer u samom početku svojeg nastanka ne izaziva gotovo nikakve simptome zbog čega je teško postaviti ranu dijagnozu. No, širenjem karc...

Vidi više

Prvi znakovi karcinoma bubrega

Karcinom bubrega neće u početku uzrokovati pojavu gotovo nikakvih simptoma zbog čega se u ranoj fazi nastanka uglavnom otkriva slučajno, u okviru sistematskog ili nekog drugog pregleda. Napredovanjem ...

Vidi više

Prvi znakovi karcinoma jajnika

Karcinom jajnika može uzrokovati nekoliko simptoma, osobito ako se bolest proširila. Za razliku od većine ostalih vrsta karcinoma, prvi znakovi se mogu javiti i u ranom stadiju nastanka bolesti. Buduć...

Vidi više

Prvi znakovi karcinoma vrata maternice

Karcinom vrata maternice je jedan od najčešćih karcinoma koji pogađaju žene. U većini slučajeva ga je teško otkriti u ranoj fazi bolesti jer neće uzrokovati vidljive simptome zbog čega je u svrhu rano...

Vidi više

Prvi znakovi karcinoma želuca

Karcinom želuca je u najranijoj fazi nastanka teško otkriti jer ne uzrokuje posebne simptome, a kad se i pojave, mogu biti nejasni. U oko 25% slučajeva, to će biti tegobe slične onima kod bolesnika ko...

Vidi više

Prvi znakovi karcinoma prostate

Karcinom prostate je najčešći tip karcinoma u muškaraca. Obilježava ga spori rast zbog čega se simptomi mogu javiti tek u uznapredovanoj fazi bolesti kad tumor počne vršiti pritisak na mjehur i uretru...

Vidi više

Prvi znakovi karcinoma usne šupljine

Karcinom usne šupljine ili oralni karcinom je onaj koji započinje u ustima te uključuje karcinom usana, jezika, obraza, donjeg dijela usta, prednjega i stražnjega nepca, sinusa i ždrijela (grla). Javl...

Vidi više

Prvi znakovi karcinoma kože

Karcinom kože je bolest koja rijetko uzrokuje bol te ga se češće može detektirati vidom nego nekim drugim osjetilom. Obično se javlja na vidljivom mjestu (prvenstveno na područjima kože izloženima sun...

Vidi više

Prvi znakovi karcinoma jetre

Simptome karcinoma jetre je moguće uočiti tek u kasnijoj fazi bolesti kad se karcinom proširi i naraste. Početni znakovi mogu biti prilično neodređeni i nespecifični kao što su, primjerice, osjećaj op...

Vidi više

Prvi simptomi karcinoma debelog crijeva

U ranom stupnju razvoja karcinoma debelog crijeva, simptomi koji ukazuju na tu bolest mogu biti minimalni ili uopće ne postojati. Znakovi upozorenja se javljaju postepeno, u skladu s razvojem i napred...

Vidi više

Prvi simptomi karcinoma štitnjače

Karcinom štitne žlijezde je vrsta karcinoma koja se ne javlja često iako je posljednjih godina zabilježen porast stope njegove pojavnosti. Češće nastaje kod žena nego kod muškaraca (u omjeru 3:1), no ...

Vidi više

Prvi simptomi karcinoma dojke

Iako karcinom dojke u svojoj ranoj fazi ne pokazuje nikakve simptome, važno je znati koje promjene treba pratiti. Pritom treba imati na umu da su svačije dojke različite i da se one prirodno mijenja...

Vidi više

Prvi simptomi karcinoma pluća

Karcinom pluća je bolest čiji se simptomi teško prepoznaju u najranijoj fazi jer ih gotovo ni nema. Ipak, razvojem i širenjem bolesti se javljaju sistemski predznaci kao što su gubitak apetita i opći ...

Vidi više
Otvori Chat
1
Close chat
Pozdrav! Hvala vam na posjeti. Kliknite na Start kako bi pokrenuli chat.

Start