Nekategorizirano

COVID-19 IgM/IgA/IgG TEST

Poliklinika Analiza je u svoj laboratorij uvela brzi dijagnostički test za odvojeno detektiranje IgM,  IgG antitijela specifičnih za SARS- CoV2 virus u uzorku seruma i plazme u svrhu profesionalne dijagnostike infekcije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom po cijeni od 150,00 kn
Više informacija pozivom na 021 688 888

Brzi dijagnostički test za vizualnu detekciju tri izotipa antitijela na SARS-CoV-2 virus

COVID-19 IgM/IgA/IgG TEST pomaže u otkrivanju nedavne ili prošle infekcije SARSCoV-2 virusom kod simptomatskih i asimptomatskih osoba

COVID-19 IgM/IgA/IgG TEST je kvalitativni brzi dijagnostički test za odvojeno detektiranje IgM, IgA i IgG antitijela specifičnih za SARS- CoV2 virus. Test se može koristiti jedino u svrhu profesionalne dijagnostike, infekcije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom.

Pojava jedne ili više crvenih linija (A, M, G) označava prisustvo specifičnih antitijela na SARS-CoV-2 virus.Certificiran za upotrebu u zemljama Europske zajednice. Postignuta visoka razina kvalitete s izbjegavanjem lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata.U slučaju virusne infekcije,potrebnojenekoliko dana ili tjedana da se potakne imunološki odgovor štouključuje stvaranje različitih izotipova antitijela (imunoglobulini). Antitijela su dio adaptivnog

(stečenog) imuniteta i njihova uloga je blokiranje ulaska virusa, neutralizacija virusa i aktivacija drugih komponenti imunološkog sistema. IgA antitijela: glavna klasa antitijela u sluznicama,

posebno gastrointestinalnog i respiratornog sustava. Stvaraju se nakon ulaska virusa i predstavljaju prvu liniju obrane organizma. IgM antitijela: pojavljuju se u prvim danima od početka infekcije.

Kao i IgA antitijela predstavljaju rani marker infekcije. IgG antitijela: druga linija obrane sa širokim obrambenim djelovanjem (fagocitoza, neutralizacija, aktivacija komplementa) povezan s razvojem dugotrajnog imuniteta.

Najnovija znanstvena istraživanja utvrdila su da u slučaju infekcije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom, odgovor IgA antitijela u najranijoj fazi bolesti značajno je izraženiji od odgovora IgM antitijela.

Razmatra se i mogućnost da IgA antitijela uz IgG antitijela imaju povećanu osjetljivost detekcije čak i u fazi razvoja dugotrajnog imuniteta*. (*nije potpuno dokazano za SARS-CoV2) Razina triju antitijela kod svakog pojedinca razvija se i opada različitom brzinom. Antitijela su pokazatelj nedavne ili prošle infekcije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom.


Raširena upotreba COVID-19 IgM/IgA/IgG TESTA u nadzoru seroprevalencije može pomoći u donošenju zaključaka o proširenosti SARS-CoV-2 virusa u populaciji što je neophodno u borbi protiv COVID–a19

   

Izvrsne karakteristike performansi dobivene neovisnim provjerama kvalitete

 

 

 

 

Reference:
AdamsERet al.RapiddevelopmentofCOVID-19rapiddiagnostics forlowresource settings:accelerating
delivery through transparency, responsiveness, and open collaboration. medRxiv 2020.04.29.20082099
Azkur AKetal.Immune response to SARS-CoV-2andmechanismsofimmunopathological changesin COVID19. Allergy. 2020.doi:10.1111/all.14364.
SantiagoI.TrendsandInnovations inBiosensors forCOVID-19MassTesting.
ChemBioChem. 2020; 21: 1–11.doi:10.1002/cbic.202000250
WHO website : www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/serology-in-the-context-of-covid-19, accessed 13th August 2020
Padoan A, Sciacovelli, et al. IgA-Ab response to spike glycoprotein of SARS-CoV-2 in patients with COVID19: A longitudinal study. Clin Chim Acta. 2020 Aug;507:164-166. doi: 10.1016/j.cca.2020.04.026.