INTOLERANCIJA NA HRANU
Test intolerancije na hranu na 93 namirnice 1940,00
Test intolerancije na hranu na 125 namirnice 2350,00
Test intolerancije na hranu na 220 namirnica 3185,00
Test intolerancija na hranu na 64 vegetarijanske namirnice 1450,00
Test intolerancije na hranu razlika namirnica 93 do 212 1875,00
Test intolerancije na hranu ralika namirnica 125 do 212 1465,00
Test intolerancije na hranu razlika namirnica vegetarijanske do 221 1985,00

 

English