Medicinska biokemija

Poliklinika Analiza (Call centar):
Radnim danom: 07-19 sati
Subota 07-12 sati

021 688-888

Usluga Cijena / kn
HEMATOLOGIJA
Sedimentacija 23,00
Leukociti 24,00
Trombociti 22,00
Kompletna krvna slika 55,00
DKS 51,00
Retikulociti 27,00
URIN KVALITATIVNO
Urin: test traka i sediment 36,00
KOAGULACIJA
Vrijeme krvarenja 33,00
Vrijeme zgrušavanja 19,00
PV 53,00
APTV 53,00
Fibrinogen 53,00
SUPSTRATI
Glukoza 16,00
"Opterećenje glukozom (dvije točke)" 77,00
Opterećenje glukozom za trudnice (3 točke) 100,00
HbA1c 92,00
Bilirubin ukupni 16,00
Bilirubin direktni (konjugirani) 16,00
Bilirubin indirektni (nekonjugirani) 7,00
Ureja 16,00
Urat (mokraćna kiselina) 16,00
Kreatinin (serum ili urin) 16,00
Kreatinin klirens 55,00
ELEKTROLITI
Natrij (serum ili urin) 16,00
Kalij (serum ili urin) 16,00
Kalcij (serum ili urin) 15,00
Magnezij (serum ili urin) 19,00
Klorid (serum ili urin) 15,00
Fosfor (serum ili urin) 15,00
Željezo 20,00
Litij (suta) 100,00
UIBC, TIBC 39,00
MASNOĆE
Trigliceridi 20,00
Kolesterol 17,00
HDL kolesterol 29,00
LDL kolesterol 33,00
PROTEINI
Albumin u serumu 15,00
Ukupni proteini u serumu 15,00
Ukupni proteini u urinu 44,00
Mikroalbumini u urinu 88,00
Elektroforeza proteina u serum 165,00
ENZIMI
AST (aspartat aminotransferaza) 17,00
ALT (alanin aminotransferaza) 17,00
GT (gama glutamil transferaza) 20,00
Alfa amilaza (serum ili urin) 60,00
AP (alkalna fosfataza) 20,00
ALP – koštana 250,00
CK (kreatin kinaza) 27,00
CK-MB 190,00
LDH (laktat dehidrogenaza) 18,00
CHE (kolinesteraza) 61,00
KP (kisela fosfataza) 61,00
Neprostatična kisela fosfataza 61,00
Prostatična kisela fosfataza 61,00
Lipaza 77,00
TUMOR MARKERI
AFP 132,00
CEA 132,00
CA 15-3 154,00
CA 125 154,00
HE4 300,00
ROMA INDEKS 386,00
S 100 245,00
CA 72-4 345,00
CA 19-9 154,00
PSA 154,00
fPSA 220,00
beta HCG (ukupni + beta jedinica) 132,00
NSE 407,00
CYFRA 21-1 165,00
Tireoglobulin (TG) 340,00
HORMONI
Estradiol 132,00
FSH 132,00
LH 132,00
Progesteron 132,00
Prolaktin 132,00
Sekrecijski prolaktin 350,00
Testosteron 132,00
Slobodni testosteron 165,00
DHEA-S 132,00
SHBG 165,00
TSH 83,00
Ft3 110,00
T3 81,00
Ft4 110,00
T4 81,00
beta HCG(ukupni + beta jedinica) 132,00
17 – hidroksiprogesteron 220,00
Androstendion 275,00
Kortizol 253,00
AMH 395,00
MARKERI HEPATITISA
Anti-HAV-IgM 165,00
Anti –HAV 164,00
HbsAg 116,00
Anti-HBs 139,00
Anti-HBc 119,00
Anti-HBc IgM 165,00
HbeAg 162,00
Anti-HBe 170,00
Anti-HCV 165,00
KOŠTANI MARKERI
Osteokalcin (sutra) 200,00
Beta-crosslaps (sutra) (β-C-terminalni telopeptid, β-CTx) 200,00
PTH 170,00
SPECIJALNI PROTEINI
CRP (C reaktivni protein) 73,00
Homocistein (sutra) 542,00
Feritin 75,00
IgG (imunoglobulin G) (sutra) 127,00
IgM (imunoglobulin M) (sutra) 127,00
IgA (imunoglobulin A)(sutra) 128,00
IgE (imunoglobulin E) 150,00
C3 (sutra) 102,00
C4 (sutra) 97,00
RF (lateks) 88,00
ASO (lateks) 88,00
Waaler Rose (hemaglutinacija) – antitijela 88,00
anti CCP (EDRA CPA) 376,00
Infektivna mononukleoza – antitijela 88,00
Inzulin 176,00
Anti TPO 170,00
Anti TG 170,00
Okultno krvarenje u stolici 100,00
Perianalni otisak 55,00
Kalprotektin u stolici (kvantitativno) 390,00
TOKSIČNE TVARI
1 parametar 120,00
5 parametara 202,00
6 parametara 303,00
10 parametara 323,20
Alkohol 110,00
HIV
anti-HIV 1, 2, p24 Antigen test 141,00
HELICOBACTER PYLORI
Urejni izdisajni test za Helicobacter pylori 350,00
Helicobacter pylori – u stolici 295,00
Helicobacter pylori – antitijela u serumu 110,00
OSTALO
B12 270,00
Folna kiselina 200,00
Vitamin D 240,00
Krom 500,00
Bakar 70,00
Cink 320,00
C-peptid 300,00
Krvna grupa 395,00
Krvna grupa (hitna) 750,00
Krvna grupa II kontrola 520,00
SPECIJALNE PRETRAGE
Test intolerancije na hranu – 93 namirnice 1940,00
Test intolerancije na hranu – 125 namirnica 2350,00
Test intolerancije na hranu – 220 namirnica 3185,00
Vegetarijanski panel 1450,00
Specifični alergeni od 1-4 (po alergenu) 135,00
Specifični alergeni od 5-9 (po alergenu) 120,00
Specifični alergeni od 10-19 (po alergenu) 110,00
Specifični alergeni od 20 i više (po alergenu) 100,00
Analiza minerala u kosi 2000,00
Masne kiseline u eritrocitima 2830,00
Candida IgG 246,00
Candida IgM 246,00
Transglutaminaza IgA 225,00
Transglutaminaza IgG 225,00
VDRL 55,00
TPHA 110,00
ANA 500,00
AMA 300,00
DsDNA 250,00

GENETIKA

 
Premium Plus Sensor 9799.00
Premium Sensor 6723.00
Sport Sensor 3187.00
Prehrana Sensor/Nutrigenetika 2854.00
Paket  DNK kontrole prehrane 3958.00
Težina Sensor 2308.00
Fem/Andro Sensor 4033.00
Primarna prevencija Sensor 4044.00
Gastro intestinal Sensor 3358.00
Dojka/Prostata Sensor 2490.00
Zdravlje kosti Sensor 1847.00
Toxo Sensor 2415.00
Trombo Sensor 2029.00
Kardiovaskularni Sensor 2972.00
Gluten Sensor 1879.00
Upalna bolest crijeva Sensor 1976.00
Alzheimer Senor 1890.00
Zglobovi Sensor 1890.00
Peridonitis Sensor 2029.00
Farmako Sensor 2361.00
Makula Sensor 1976.00
Glaukom Sensor 1858.00
Dijabetes Sensor 2029.00
Hipertenzija Sensor 2029.00
Laktoza Sensor 1558.00
HIV otpornost Sensor 1976.00
Željezo Sensor 2029.00
ADHD Sensor 2619.00
Fem Sensor trudnoća 2672.00
Baby Sensor 100+ 2768.00
Žensko zdravlje Sensor 4526.00
Očinstvo, dijete-otac (bez majke) 2250.00
Očinstvo, dijete – otac - majka 2276.00
Dodatna četiri markera testu očinstva 720.00
Majčinstvo dijete i navodna majka 2185.00
Prenatalno testiranje očinstva (majka i otac) 15120.00
Prenatalno testiranje očinstva (majka i dva navodna oca) 18920.00
Test srodništva (dva srodnika) 2732.00
ACE kompletno sekvencioniranje 25107.00
Faktor II kompletno sekvencioniranje 11199.00
Faktor IV Leiden kompletno sekvencioniranje 11199.00
MTHFR gen kompletno sekvencioniranje 11256.00
PAI gen kompletno sekvecioniranje 10173.00
CFTR kompletno sekvencioniranje 17310.00
CFTR detekcija polimorfizma poli T 5.864.00
CFTR analiza MPLA 6.570.00
Kariotip 2078.00
Trisomy test 2980.00
MIKROBIOLOŠKE ANALIZE
Urinokultura 200,00
Bris grla 150,00
Bris nosa 150,00
Bris uha 150,00
Bris spojnice oka bakteriološki 150,00
Stoloca na ciste i parazite 120,00
LABORATORIJSKI PANELI
JUNIOR (KKS, DKS, CRP, urin/test traka I sediment) 180,00
ZDRAVLJE ŠTITNJAČE (TSH,T3,T4) 175,00
ZDRAVLJE PROSTATE (PSA,fPSA, urin test traka I sediment) 260,00
LIPIDNI STATUS (kolesterol,HDLi LDL kolesterol, trigliceridi) 80,00
ZDRAVLJE JETRE (AST, ALT,GGT) 45,00
ZDRAVLJE JETRE – PROŠIRENI (AST, ALT, AP, GGT, ukupni bilirubin, ukupni proteini) 90,00
PANEL PROBAVE (Calprotectin kvantitativno, Helicobacter pylori-stolica, Okultno krvarenje u stolici) 505,00
PREVENTIVNI PANEL – opći (KKS, glukoza, kolesterol, HDL I LDL kolesterol, trigliceridi, AST, ALT, GGT) 166,00
DJEČJI PANEL (KKS, CRP, Urin/test traka I sediment) 130,00
GLIKEMIJSKI STATUS (glukoza, Hb1C) 92,00
INTERPRETACIJA LABORATORIJSKIH NALAZA
INTERPRETACIJA LABORATORIJSKIH NALAZA 100,00

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.
Izjava o privatnosti Prihvaćam Ne prihvaćam
Otvori Chat
1
Close chat
Pozdrav! Hvala vam na posjeti. Kliknite na Start kako bi pokrenuli chat.

Start